Media Monitor представи съвременен, удобен и многофункционален инструмент за мониторинг на традиционни и онлайн медии. Специален гост на събитието бе Томас Щокле, Global Communications & Analytics Expert, който представи глобалните тенденции и най-добри практики в развитието на PR и комуникациите, техния мониторинг и анализ на резултати.

Снимки и текст автор: Михаела Аройо

freeimage (1) freeimage freeimage (2)