Retorika-pokanaСборникът очертава широк кръг от актуални теми и въпроси в изучаването на реториката и в нейните взаимоотношения с други области

На 23 ноември – четвъртък, в I-ва академична зала на Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се състои официалната премиера на книгата „Реторика във времето“ издание на Българската асоциация по реторика (БАР).
Книгата ще представи проф. Андрей Пантев.

„Реторика във времето“ е сборник с доклади от международната конференция на Българската асоциация по реторика (БАР), състояла се в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 25 април 2015. В нея участваха български и чуждестранни учени, представители на медии, НПО и на бизнеса. Сборникът очертава широк кръг от актуални теми и въпроси в изучаването на реториката и в нейните взаимоотношения с други области, обособени в пет раздела:

Исторически аспекти на реториката, Акценти в съвременния политически дискурс, Речева култура и свобода на словото, Реторика в икономиката и бизнескомуникацията и Връзки с обществеността и виртуална реторика.
Българската асоциация по реторика (БАР) е сдружение с идеална цел, което развива и подпомага теорията, практиката и преподаването на реториката като интердисциплинарна научна област, включваща аспекти на философията, езикознанието, психологията, социологията, политологията, поетиката, религията, правото и други аспекти на културния контекст. Президент на БАР е проф. дфн Донка Александрова, основател на катедра „Реторика” в СУ „Св. Климент Охридски“.

БАР обединява усилията на преподаватели по реторика, журналисти, писатели, както и на всички останали, чиито интереси са свързани със словесното общуване. В цялостната си дейност организацията черпи от богатия опит на националните и международни общества по реторика в Европа, САЩ, Китай, както и на американските университети, с които си сътрудничи и поддържа тесни връзки.