Общините от област Велико Търново са готови за зимата и имат техническа възможност за осъществяване на снегопочистване по пътните мрежи. Координацията между всички институции е много добра и обменът на информация, както между общините, така и между всички териториални звена и съседните области е денонощен, стана ясно на днешното заседание на Областния съвет по сигурност. зимна

В готовност да се справят с възникването на сложни ситуации са и структурите на РС ПБЗН, РЗИ, КАТ, ДАИ, Център за спешна медицинска помощ и ОПУ.  Областният управител проф. д-р Любомира Попова прие и изслуша докладите на общините и териториалните структури. На срещата присъства и заместник областният управител Ивета Кабакчиева, както и директори и експерти от администрацията.
Във всички детски заведения и училища са осигурени необходимите количества горива за отопление. Сключени са договори с фирми за снегопочистването и поддържането на общинските пътни мрежи в съответните градове. Направени са поръчки за инертни материали и сол, като голяма част от тях вече са доставени. Общините разполагат и с налична техника за почистване и опесъчаване на пътищата.

По време на заседанието беше констатирано, че ръководствата на дружествата и ведомствата са положили усилия за подготовка на съответните структури за рабо
та при зимни условия. Всички отговорни институции са създали организация и имат готовност за работа при усложнени зимни условия.