До 2020 г. 50% от гледането на телевизия ще минава през мобилни устройства, като половината от тях ще бъдат смартфони. До три години гледането на линейна телевизия почти ще се изравни с това на видео по заявка (VOD). До 2020 г. един от трима потребители ще използва виртуална реалност. Това са основните изводи от осмото издание на годишния доклад на Ericsson “ConsumerLab TV and Media”, базиран на интервюта с приблизително 20 000 потребители от 13 държави. Проучването е представително за над 1 милиард души и разглежда в детайли ръста в гледането на телевизия и видео, както и промените в начина на гледане на съдържание от потребителите.

1

Въз основа на мащабните си медийни проучвания, проведени в рамките на 8 години, Ericsson ConsumerLab прогнозира, че нарастването на услугите за гледане на видео по заявка (VOD) ще продължи до 2020 г., като се очаква те да достигнат почти половината от общия брой гледания. Към днешна дата близо 60% от зрителите предпочитат видеото по заявка пред програмите на линейнатателевизия – 50% ръст от 2010 г. насам. В подкрепа на тази теза е и статистиката за средния брой на използваните VoD услуги, който се е увеличил от 1.6 на човек през 2012 до 3.8 през 2017 г. Днес двама от всеки петима потребители използват платени услуги за гледане по заявка на телевизия и видео, а близо 1/3 (32%) казват, че биха увеличили своя разход за такъв тип услуги през следващите 6 до12 месеца. Преносимостта също се превръща във фактор с нарастваща важност, като 1/3 от потребителите искат достъп до съдържание, когато са зад граница.

3

Възходяща тенденция се наблюдава и при използването на мобилни устройства за гледане на телевизия и видео. От Ericsson ConsumerLab очакват 50% от времето загледане на телевизия и видео ще става през екраните на мобилни устройства, което е с 85% повече от 2010 г. насам, като делът само на смартфоните ще бъде близо една четвърт – увеличение с близо 160% от 2010 г. насам. Приблизително 70% от потребителите днес гледат видео през смартфона си, което е двойно повече от техния брой през 2012 г.. Това прави една пета от общото време, отделено за видео. Представителите на възрастовата група 16-19 са най-запалените потребители на видео съдържание, като в рамките на една седмицапрекарват пред екрана 33 часа или с почти 10 часа повече на седмица от 2010 г. Повече от половината от тези младежи предпочитат съдържание по заявка, а над 60% от часовете са пред екрана на мобилно устройство. И това не е изненада, като се има предвид, че смартфоните са се превърнали в най-популярното устройство сред потребителите – от 2012 г. проникването на смартфони се е увеличило от около 70% до почти 95%.

2

Виртуалната реалност (VR) също предизвиква все по-голям интерес. Според доклада тази технология е на път да се превърне в основен начин на използване на съдържание, като един от всеки трима потребители ще разчита именно на нея до 2020 г. Това е продиктувано от социалните и виртуалните характеристики на VR технологията, които спомагат да се добави ново стойностно измерение към гледането като изживяване. Като цяло очакванията са тази технология да изиграе съществена роля в бъдещето на телевизията и видеото. Потребителите обаче имат и някои изисквания – близо 55% от планиращите да използват VR устройства биха предпочели аксесоарите към тях да са по-евтини; Почти половината смятат, че трябва да има повече достъпно виртуално съдържание; 1/3 биха проявили по-голям интерес към VR, ако можеха да получат VR пакет от своя доставчик на тв и видео съдържание.

„Виждаме, че потребителите не само гледат повече видео, но също така променят и начина, и времето, в които го правят. Това се доказва и от продължаващия ръст в гледането от мобилни устройства, което е силно изразена тенденция от 2010 г. насам. Тази година, за първи път изследваме паралелно нивото на потребителски интерес към VR и медийното потребление, а резултатите са изключително интересни. VR има потенциала да свързва хора от целия свят и да създава по-дълбоко, по-персонализирано и по-пълноценно медийно изживяване. С нарастването на потребителските очаквания към услугите за гледане по заявка, както и към мобилното и виртуално гледане, телевизионната и медийната индустрия трябва да се фокусират върху предоставянето на крайно персонализирани услуги с най-доброто качество, на което са способни“, коментира Андерс Ерландсон, старши консултант в Ericsson ConsumerLab.

Развитието на технологиите и все по-голямата им роля в ежедневието ни намират израз и в статистиката за прекарано време в гледане на телевизионно и видео съдържание, което е достигнало своя пик от 30 часа на седмица. Това включва активно гледане на линейна телевизия, интернет услуги на живо и по заявка, свалено и записано съдържание, както и DVD и Blu-ray. Също както смартфоните, телевизиите с по-високо качество на картината стават все по-популярни – собствениците на HD телевизори са се увеличили от около 75% през 2012 г. допочти 85% през 2017 г., а телевизорите с 4K / UHD резолюция са налични в над една пета от всички домове. За разлика от тях – по-стари устройства – като настолни компютри и самостоятелни DVR – намаляват като популярност, а делът им в домовете намалява от 60% през 2012 г. до 38% през 2017 г.

Резултатите от проучването показват още, че когато потребителите разполагат свсе по-голям достъп до тв и видео услуги, а средното време, прекарано в търсене на съдържание, се е увеличило с почти 1 час на ден (13% повече от миналата година). Същевременно шест от всеки десет зрителя определят откриването на съдържание като „много важно“, когато се абонират за нова услуга, а 70% искат „универсално търсене“, както за телевизионно, така и за видео съдържание.