За първи път БНТ ви показва едно писмо с огромна историческа стойност. През 1910 г. Иван Клинчаров публикува за първи път в своята книга за Христо Ботев писмо на поета-революционер до фабриканта Христо Сяров. Години по-късно Николай Жечев публикува същото писмо като факсимилие с надпис: “оригиналът не е запазен”. Оригиналът обаче е съхранен. И вече е част от богатия фонд на Държавния архив.

 

Иванка Гезенко – мл. експерт в отдел “Обработка на архивни фондове”, ЦДА: Просто в момента, в който го намерихме за нас беше… не мога да предам вълнението да видите някъде подписа на Христо Ботев, излязъл документ изпод неговата ръка.

След направената идентификация вече всички били сигурни – това е писмо на Ботев. А в текста излязъл изпод ръката му се казва:

Иванка Гезенко – мл. експерт в отдел “Обработка на архивни фондове”, ЦДА: Сандъкът, който извадихме с тебе от пощата в Гюргево не бил пристигнал в Русчук. Иди, моля ти се, у Киселова и попитай Ставри каква е работата. Не е ли щял да го вземе турчина или не са му го дали. Блъсков пише, че няколко пъти изпровождал ближния да го иска. Виж дано направиш нещо с билетите, дордето съм там. Поздравлявам те – 25.02.1875 г., Христо Ботев.

И тук възниква въпросът – какво е значението на писмото.

Иванка Гезенко – мл. експерт в отдел “Обработка на архивни фондове”, ЦДА: Само трябва да отбележим, че това са няколко месеца преди Априлското въстание и преди преминаването на Ботев в Козлодуй. Все пак има някакво значение, сандъкът може да бъде с оръжия, с муниции, може да бъде с много много различни неща. Така че ни трябва още време да кажем точно какво е значението на този документ.

В документите, дарени на Държавния архив, откриваме още визитни картички на капитана на кораба “Радецки” и биографиите на български дейци на национално-освободителното движение. Все документи, които ще осветляват още повече моменти от националната ни история.