В предаването „Още от деня“ Иванка Мавродиева коментира, че политическото говорене в парламента преминава границите на общоприетите норми. Има заплахи, класификации, крайна поляризация и подмяна на тезата с лични нападки, като не се усеща най-важното, а именно какво се случва в обществото. Тя беше категорична, че има едно твърде ниско ниво на медждуличностна конфронтация.

Владислав Миланов заяви, че ситуацията определя начина на говорене и ако депутатите не са разбрали ситуацията си и не са съобразили начина си на говорене с нея, то те не са на правилното място. Според него говоренето в парламента показва неспособност, ниска езикова култура и езикова агресия.

Мавродиева коментира, че депутатите са законотворци, те трябва да са ангажирани с идеи, каузи и казуси, а не да изпадат към размяна на такъв тип фрази. Според нея е нормално критичното отношение на обществото, а поведението, което не покрива очакванията на избирателите е и една от причините за натрупваното недоверие.

В заключение Миланов изказа мнение, че през словото на политиците не може да се разбере каква е ценностната система и така да се разбере какви хора управляват.

Мавродиева заяви, че липсва усещане за ангажираност на депутатите като такива.

БНТ1, „Още от деня”