Д-р Марияна Георгиева-Гроссе и проф. Георги Георгиев участваха с Поканен доклад B25-4, озаглавен: „Теорема за числата  и нейното приложение в теорията на вълноводите“ (“Theorem for the  Numbers and Its Application in the Theory of Waveguides”) в 32-та Генерална Асамблея и Научния Симпозиум на Международния Съюз по радионауки URSI (XXXII International Union of Radio Science General Assembly& Scientific Symposium) – URSI 2017 GASS. Научният форум се проведе в Двореца на конгресите на Монреал (Palais des congrès de Montréal – Montréal’s Convention Centre), намиращ се на Площад Жан-Пол-Риопел в Монреал, Квебек, Канада (Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, Québec, Canada).

Дворецът е разположен стратегически в самото сърце на многомилионния град, в непосредствена близост до Стария Монреал, Международния квартал, Китайския град и неговия Бизнес център. Докладът бе представен в Секция B25: „Нови математични методи в електромагнетизма“ (B25: „Novel Mathematical Methods in Electromagnetics“) в зала 510AC на Двореца. Секцията е организирана и председателствана от проф. Казуя Кобаяши (Kazuya Kobayashi) от Университета Чуо, Токио, Япония и проф. Юри Шестопалов (Yury Shestopalov) от Университета Гевле, Гевле, Швеция. Проф. Кобаяши е Президент на Японския Национален Комитет на URSI и Член на Съвета по наука при Министерския съвет на Япония. По настоящем той е и Помощник-Генерален Секретар на URSI. Проф. Шестопалов е един от най-известните съвременни руски учени, работещи зад граница и е изключително активен на международната арена.

Д-р Марияна Георгиева-Гроссе и проф. Георги Георгиев са получили поканата да представят Поканен доклад на Генералната асамблея на URSI в Монреал лично от проф. Кобаяши. Това е изключително признание за оригиналността на техните научни изследвания и приноси, и световна оценка на най-високо ниво за научната им работа.

В своя Поканен доклад българските учени доказват по числен път съществуването и приложението в електромагнитната теория на нови реални числа, наречени от тях  по първата буква на фамилното им име – Георгиеви. Числата  са вторият представител на големия клас от числа , които са изобретение на проф. Георги Георгиев и д-р Марияна Георгиева-Гроссе. Първият вид от тези оригинални нови числа, наречен от тях , бе предложен на вниманието на изследователите през 2015 г., също в Поканен доклад на Международния симпозиум по напредък в електромагнитната теория (Progress In Electromagnetics Research Symposium) PIERS в Прага.

В последните години българските учени разработват теорията на нови видове числа. През 2016 г. те изнесоха Поканен доклад в Хелсинки на Международния симпозиум по електромагнитна теория на URSI (2016 International Symposium on Electromagnetic Theory) URSI-EMTS 2016, посветен на числата , които са нарекли на името на майка си Трифонка Попниколова – числа . Преди тях те са изследвали и други видове числа, на които са дали името  – гранични числа. Направили са ги достояние на научната общност на Генералните Асамблеи на URSI в Чикаго през 2008 г., Истанбул през 2011 и в Пекин през 2014 г.

Новите числа , които са обект на доклада на д-р Марияна Георгиева-Гроссе и проф. Георги Георгиев в Монреал, са въведени от тях като граници на определени безкрайни числови редици от реални числа, членовете на които съдържат нулите на специално дефинирана висша трансцендентна функция, съставена от две комплексни функции на Кумер (Kummer) и две комплексни функции на Трикоми (Tricomi) със специално подбрани параметри и променливи. Нулите са пресметнати спрямо имагинерната част на комплексния първи параметър на функциите на Кумер и Трикоми.

Редиците клонят към въпросните границите, когато чисто имагинерната независима променлива на споменатата функция става безкрайно малка. Международния съюз по радионауки URSI е създаден през 1919 г. Той има 10 комисии: Комисия A: Електромагнитна метрология; Комисия B: Полета и вълни; Комисия C: Радиокомуникационни системи и обработка на сигнали; Комисия D: Електроника и фотоника; Комисия E: Електромагнитна среда и смущения; Комисия F: Вълново разпространение и дистанционно сондиране; Комисия G: Разпростанение в йоносферата; Комисия H: Вълни в плазма; Комисия J: Радиоастрономия; Комисия K: Електромагнетизъм в биологията и медицината. От 1922 г. URSI провежда своите Генерални асамблеи на всеки три години, на които представят резултатите от свои изследвания учени от целия свят, работещи във всички посочени по-горе области. Това са най-големите по мащаби и най-авторитетни световни научни форуми в областта на радионауките.

Д-р Марияна Георгиева-Гроссе и проф. Георги Георгиев участват в Комисия B: Полета и вълни на URSI. По традиция, която те са установили вече от години, по време на доклада си, запознават по подходящ начин аудиторията с Велико Търново, Великотърновския университет и България. Показват български икони – на св. св. Кирил и Методий – патроните на университета (с която се започва), иконата на св. Георги, българския патриарх Максим по време на богослужение, българските азбуки: кирилица, глаголица и българско руническо писмо, български забележителности: Мадарският конник, Седемте Рилски езера, Деветашката пещера, връх Шипка, Розовата долина по време на розобер и др. Завършват с Царевец – моменти от спектакъла „Звук и светлина“.

В края на доклада си изказват благодарност, показват снимките и разказват за приноса за България на поколенията от своите предци от Поликрайще, които са създали техния дом и всички възможни и невъзможни условия, за да могат те дMarianaGeorgieva_Kanada2017_IMG_7124а се образоват и да шестват по най-авторитетните научни симпозиуми в областта на електромагнитната теория по цялата планета: родителите си Трифонка Романова Попниколова и Никола Георгиев Попниколов, дядо си и баба си Георги Попниколов Попгеоргиев и Мария Георгиева Попгеоргиева, прадядо си и прабаба си протойерей Никола Попгеоргиев Маринов и презвитера Господина Ангелова Попгеоргиева и прапрадядо си и прапрабаба си свещеник Георги Маринов Полуганов и презвитера Гергина Иванова Полуганова.