zx620y348_3028245Конкурсът за нов генерален директор на БНТ, чието изслушване бе предавано директно по БНТ-2 в два поредни дни от месец август, предизвика някои мисли, които се надявам да са вълнували лично и вас.

Допуснати бяха шестима от общо девет, заявили желание за участие в конкурса. Шестима фаворити. Така ги нарече столичен всекидневник. Новинар, майстор на спорта, международник, мистър Панорама, финансист, дългогодишен ръководител на радиото, кореспондент, мениджър, шеф на телевизии, бивш член на СЕМ…

Известно време имах чувството, че изпитващите и задаващите въпроси няколко женици (с Иво Атанасов – единствения мъж от СЕМ) се представят повече като на семинар за квалификация по специалността, която упражняват. Там бяха ги пратили по съществуващия регламент и закон към днешна дата по квоти на президент, парламент, политически партии, за да ги определят като регулатор на електронните медии…

Междувременно си представих, че примерно заедно с днешните кандидати Сашо Йовков, Валери Тодоров, Тома Иванов, Константин Каменаров, Иван Гарелов и Емил Кошлуков се явяват пред същия този СЕМ и Леда Милева, Иван Славков, Хачо Бояджиев, Иван Гранитски, Иван Токаджиев…

И същите тези иначе симпатични всяка и всеки по своему женици и Иво трябваше да изберат бъдещия нов генерален директор на националната електронна медия. И точно те трябваше да декласират някои от тези кандидати – примерно Леда Милева, Иван Славков, професор Хачо Бояджиев…

А и някак си нелогично ми се стори Бетина Жотева примерно да определя дали Иван Славков или Леда Милева или Хачо Бояджиев имат качествата да са генерални директори на националната медия.

Взимам произволно пример с Бетина. Тя нашумя малко повече в последно време. Но същото се отнася и за Еленова, за Владимирова, за Стоянова, за останалите, не на всички им знаем имената.
Обикновено се задаваше на всеки и въпроса как си представя края на мандата си, ако бъде избран за генерален директор на БНТ.

А аз се питах как би изглеждал СЕМ в края на същия този мандат на новия генерален директор. Или примерно “Що е СЕМ и има ли той място в този си вид в днешните електронни медии?”

Не намерих отговор. Може би вие го имате! Но и коментарът май е напълно излишен. Почти толкова, колкото и самият Съвет в този му вид.