burgas-sydПубличният образ на Административен съд – Бургас ще пострада, а обществеността няма да получава достатъчно точна, коректна и адекватна информация за обществено значимите дела и за цялостната дейност на институцията“

„Публичният образ на Административен съд – Бургас ще пострада, а обществеността няма да получава достатъчно точна, коректна и адекватна информация за обществено значимите дела и за цялостната дейност на институцията“- С тези думи председателят на Административен съд – Бургас Панайот Генков изрази своето несъгласие относно решение на Комисия съдебна администрация към Съдийската колегия да намали щатната численост на съда с 0,5 /половин/ щ.бр. за длъжност „връзки с обществеността“. В писмо до Висшия съдебен съвет съдия Генков настоява комисията да преразгледа своето решение, а съдийската колегия да не гласува подобен текст с оглед необходимостта от обезпечаване на едно от най-натоварените административни съдилища в страната с медиен експерт, макар и на половин щат.

Председателят посочва, че за последните почти две години, откакто в институцията има служител за връзки с медиите, обществеността е била надлежно информирана за дейността на Административен съд – Бургас, според изискванията на Комуникационната стратегия на съдебната власт  2014-2020 г.: дела с обществен интерес, резултати от годишни отчетни събрания, Ден на отворените врати, встъпване в длъжност на магистрати, участие на съда като партньор по програма на Европейската мрежа за съдебно обучение и като партньор по европейски проекти на Националния институт на правосъдието.

През 2017 г. Административен съд – Бургас за първи път реализира програмата на Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката: „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Инициативата беше медийно отразена, което допринесе за положителния образ на институцията пред обществеността, се казва още в писмото.

Според съдия Генков липсата на професионален експерт ще стане причина информацията да не се отразява обективно, да се изразява позицията на една от страните в спора и да се отправят необосновани критики към съда.