5e_k7znogМеждународна група учени откри, че ливанците са преките потомци на създателите на първата азбука в света – ханаанците.

“Съвременните ливанци вероятно са преки потомци на ханаанците, но те все още имат една малка част в потеклото си от Евразия, която може да се е появила след завоеванията на асирийците, персите или македонците”, каза един от авторите на труда Марк Хабер, цитиран от Лента и БТА.

Според експертите, ханаанците се смесили с хората от Евразия преди около 2,2 до 3,8 хиляди години.

До изводите си екипът стигна, след като разшифрова генома на 5 хиляди ханаанци, живели преди близо 4 хиляди години в ливанския град Сидон (съвременен Сайда).

Полученият материал специалистите сравниха с геномите на 99 съвременни ливанци.