Mobile-operators-need-to-differentiateВсеки седми си е сменил мобилния оператор, като си е запазил телефонния номер.
Това сочи доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за дейността й през миналата година.
Общият брой пренесени към друг оператор номера възлиза вече на 1 милион.
През миналата година се е увеличил с18% броят на абонатите, които са се възползвали от услугата преносимост на номерата. Тя се предоставя от 2011 г.

Услугата дава възможност клиентите на един оператор да се откажат от него и да подпишат договор с друг телеком, без да променят номера си.

Според доклада на КРС, който е качен на страницата на Комисията за защита на конкуренцията, през 2016 г. намаляват абонатите на мобилни услуги с 2,4% в сравнение с 2015 г. Това се дължи на спад на броя на потребителите на предплатени карти с 9,8%. В същото време броят на абонатите, сключили договори с мобилни оператори, продължава да нараства, като достига 79%.

Данните на комисията сочат още, че броят на компаниите, предоставящи пренос на данни и достъп до мрежата, през 2016 г. намалява с 19 спрямо предходната 2015 г., но остава висок – 674. Продължава възходящата тенденция на развитие на пазара, като спрямо предходната година приходите се увеличават със 17,1%, броят на абонатите на фиксиран интернет – с 5,1%, абонатите на мобилен интернет – с 12,5%, а клиентите на пакетни услуги с включен фиксиран или мобилен интернет -с 12%. При доставката на телевизия и радио ръстът е с 4%. Има бум при IP разпространението – то расте шест пъти, вероятно заради миграция на клиенти към по-качествения вариант. Увеличение има и при сателитната услуга, но то е с едва 7,3%. Очаквано спад има при кабелната телевизия – с 11,5%.

Дата: 19.06.2017
Източник: Телеграф – стр. 14
Автор: Елена Иванова