apple-iphone-6-hands-on-6-1500x1000За новите правила на роуминг услугите разбрахме всички. Навсякъде, по всички медии, се тръби усилено за това. Едва ли има човек, който да не е разбрал, че от средата на нови има нови цени за мобилните услуги при пътувания в страните от ЕС и Европейската икономическа зона (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

Но какво всъщност се променя и променя ли се?

Радостна става новината за тези, които често имат служебни или лични пътувания в рамките на ЕС, но без да пребивават постоянно в чужбина. Те ще могат да използват включените в националния им план минути, SMS и мобилни данни на националните цени.

След изчерпване на включените в тарифния план национални минути, изходящите обаждания ще се плащат именно според стандартната за България цена на минута към други фиксирани или други мобилни мрежи. Същевременно входящите обаждания След 15 юни т.г. не се заплащат, точно както е и при националните разговори.

При мобилните данни ситуацията е малко по-сложна. Какво точно се случва там, може да прочетете в computerworld.bg.
Освен това, ако искате да се запознаете напълно с всички изключение, от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) са се постарали да отговорят на повечето изникнали въпроси на потребители.
1. Вярно ли е, че няма да плащам нищо допълнително, докато използвам своя смартфон по време на пътуване в държавите от Европейския съюз (ЕС)?

Да. Услугите, ползвани в друга държава в ЕС, се покриват от националния Ви тарифен план. Минутите, есемес -съобщенията и мобилните данни ще бъдат таксувани на национални цени (при повикванията и SMS-съобщенията това са цените към други мрежи, а не към мрежата на Вашия оператор), без надценки. Ако в тарифния план имате включени обеми за национално потребление, ползваните услуги при роуминг в ЕС ще се приспадат от тях.

2. Има ли някакви изключения или скрити правила към новите условия за роуминг в рамките на ЕС?

Ако се установите дългосрочно или за постоянно в друга държава в ЕС, няма да можете повече да се възползвате от “роуминг както у дома”, предоставян от оператора, извършващ дейност в държавата, от която идвате. Ще може да използвате “роуминг като у дома” само ако имате абонамент за мобилни услуги, направен в новата държава, в която сте се установили. Това е така, защото новите правила не са предназначени да осигурят постоянен роуминг, а са предназначени за периодично пътуващите. Този механизъм е предвиден, за да се избегнат злоупотреби и абонат вземе карта от държава, където цените са ниски, за да я ползва в друга, с по-високи тарифи.

3. Колко дълго мога да използвам “роуминг както у дома” докато съм в други държави в ЕС?

Основното правило е, че докато прекарвате повече време у дома (държавата, в която доставчикът предоставя услугите чрез своята мрежа), отколкото в други държави-членки на ЕС и използвате мобилния си телефон повече време у дома, отколкото в други държави-членки от ЕС, Вие можете да използвате роуминг услуги на националните цени без надценки. Ако Вашият оператор установи злоупотреби, той може да започне да Ви начислява надценки в допълнение към националните цени, за което ще бъдете предварително информирани. ”

Злоупотреба може да се установи след минимален 4-месечен период както на потреблението, така и на престоя. Ако през минимум четири последователни месеца потреблението в други държави от ЕС е по-голямо и присъствате преобладаващо в други държави от ЕС, отколкото у дома, Вашият оператор може да Ви изпрати предупреждение, че ако в рамките на 14 дни не промените поведението си, ще започне да Ви начислява надценки за потреблението след датата на предупреждението. Ако след изтичането на този срок Вие продължавате да ползвате роуминг предимно от чужбина, операторът може да започне да Ви начислява надценки. Максималните надценки за изходящи повиквания и есемеси са: 0.032 €/мин. и 0.01 €/SMS. За мобилни данни максималната надценка може да бъде 7.7 €/GB (от 15.06.2017 г.), но ще се понижава в годините: до 6 €/GB от 01.01.2018 г., до 4.5 1 €/GB от 01.01.2019 г., до 3.5 €/GB от 01.01.2020 г., до 3 €/GB от 01.01.2021 г. и до 2.5 €/GB (от 01.01.2022 г.).

4. Има ли някакви ограничения на обемите гласови повиквания, есемесите и мобилния интернет на националните цени в роуминг в рамките на ЕС?

Ако у дома (държавата, в която доставчикът предоставя услугите чрез своята мрежа) имате неограничени минути за разговори и текстови съобщения към други национални мрежи, докато сте в роуминг в други държави от ЕС Вие също ще имате неограничени минути за разговори и есемеси.

Ако у дома използвате неограничен обем от данни или мобилен интернет на много ниска цена (т. нар. отворен пакет за данни), операторът може да ограничи този обем по специална формула и да определи лимит за справедливо ползване на данните в роуминг. За подобно ограничение трябва да бъдете предварително уведомени от Вашия оператор.

Освен предварително, операторът трябва да Ви предупреди и когато обемът за справедливо ползване бъде достигнат. В предупреждението трябва да се съдържа надценката, която ще се начислява в допълнение към националната цена на дребно за последващото потребление на мобилен интернет. След изчерпването на съответния обем за роуминг Вие можете да продължите да използвате мобилен интернет. В тези случаи към националната цена ще се добавя надценка (максималната надценка от 15.06.2017 г. е 7,7 €/GB и същата ще намалява ежегодно, като ще достигне до 2,5 €/GB през 2022 г.).

5. Автоматично ли се активира “роуминг както у дома” или трябва да направя нещо, за да го активирам?

Не трябва да правите нищо, за да активирате “роуминг както у дома”. Мобилният Ви оператор автоматично е спрял от днес да прилага надценки за роуминг в рамките на ЕС.