Осем отбора взеха участие в първата фаза на инициативата Hack the fake news. Целта й е да открие решения за борба с„фалшивите новини” с помощта на последните технологии в областта на анализа на текстови данни.

По време на 48-часовия хакатон, организиран от United Partners, участниците трябваше да създадат алгоритъм, който оценява вероятността дадена онлайн публикация да е фалшива, или clickbait (информация с подвеждащо заглавие).

Бяха предоставени 3000 статии, оценени от студенти в специалността „Връзки с обществеността” от Нов български университет и други експерти. Участниците в хакатона трябваше да измислят решения, готови за прилагане върху десетки милиони публикации на ден и да се превърнат в полезна за обществото услуга.

Резултатите бяха оценени от жури, а четири отбора събраха близък брой точки, поради което си поделиха първо и второ място.
Източник: сп. HiComm – стр. 22