връх РуйМеждународно туристическо изкачване на връх Руй се организира на 17 юни, съобщиха от община Трън.
Проявата е съвместна инициатива на туристическата организация на сръбската община Бабушница, туристически клубове от Сърбия и България, както и общинските администрации на Бабушница и Трън. Изкачването е ежегодно, второ по мащаб в Сърбия и се провежда за осми път.

Предвижда се походът от българска страна да започне в 10.00 часа на 17 юни от трънското село Забел и включва среща на върха, без преминаване на държавната граница, в интервала между 12.00 и 14.00 часа, в зависимост от скоростта на изкачване. До 16.00 часа групите трябва да се изтеглят обратно от района на върха.
Община Трън осигурява автобус в 9.30 ч. от центъра на Трън до изходния пункт – площада в с. Забел. Същият автобус ще върне обратно туристите в 18.00 ч.

Общинската администрация предупреждава групите, които се придвижват към върха, да носят списък с три имена и ЕГН на участниците и телефон за връзка на отговорника на групата, лични карти и/или паспорти. Непълнолетните да бъдат задължително с придружител и необходимите документи за целта.

Инициативата се базира на меморандум за дългосрочно сътрудничество между Трън и Бабушница, подписан през 2014 г. и одобрения през февруари план за действие за 2017 г.