Съветът на Европа /СЕ/ е основан с договор на 5 май 1949 г. в Лондон. Едва през 1985 г. европейските общности се превръщат в Европейски съюз /ЕС/, който определя за Ден на Европа – 9 май, в памет на Декларацията на някогашния френски външен министър Робер Шуман, произнесена на 9 май 1950 г. в Париж. Така, Обединена Европа се оказва с два “рождени дни” – 5-и и 9-и май. Съветът на Европа и Европейският съюз имат общ химн и флаг, но са две различни организации.

savetat-na-evropa

Съветът на Европа е политическа организация на т.нар. “голяма Европа” и в него членуват 47 /43/ страни-членки, с приблизително 800 милиона души население. Седалището на Съвета на Европа е в Страсбург. Съветът се оглавява от главен секретар на СЕ. Най-известните органи на Съвета на Европа са Европейският съд по правата на човека, Съветът на европейската фармакопея, Комитетът на министрите на външните работи на държавите-членки и Парламентарната асамблея. Едно от най-важните постижения на Съвета на Европа е приемането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, през 1950 г.

Европейският съюз обединява 28 страни-членки и работи за целите на интеграция в областта на правото, човешките права, демократичното развитие и културното сътрудничество. Негова е идеята за официализиране на 9 май като Ден на Европа, в знак на почит към Декларацията на Шуман, която изиграва историческа роля, с апела си за нова форма на политическо сътрудничество между европейските държави, която да направи немислима войната между тях. През 1971 г. Парламентарното събрание на Съвета на Европа утвърждава като европейски химн  “Ода на радостта” по Девета симфония на Лудвиг ван Бетховен.

european-union-members-flags

В момента Европа е изправена пред предизвикателствата на много нерешени проблеми, вътре в континенталните си граници. И вътре, и извън тях, целият глобален свят е по-разбунен от всякога. Агресията на фундаментализма застрашава устоите на западния свят и се опитва да посегателства върху него. Едно е безспорно – че трябва да се борим да съхраним културното и духовното наследство на нашия континент, защото Европа е венецът на човешката цивилизация. Химнът на Европа – “Одата на радостта”, е апел към целокупното население на света за мир и съзидание – в името на човека и бъдещето на планетата.

 

източник: impressio.dir.bg

автор: Еми Мариянска

 

https://youtu.be/5NKvvZAuXtg