CFCA-roaming-fraud-700x439От 15 юни потребителите на мобилни телефони, пътуващи в други държави от ЕС, ще могат да провеждат телефонни разговори, да изпращат текстови съобщения или да използват интернет, без да плащат допълнително. Последното изискване за премахването на таксите за мобилен роуминг беше изпълнено с приемането от Съвета на правния акт, с който се определят пределните налози, които операторите могат да начисляват помежду си, за да е възможен роуминг „като у дома” в цяла Европа.

Инициативата цели да улесни комуникацията по време на пътуване. Скоро след 15 юни тя ще бъде въведена и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Тъй като Европейският парламент вече одобри регламента за цените на едро на 6 април, Съветът направи последната правна стъпка, преди текстът да бъде подписан от двете институции в средата на май и публикуван в Официален вестник на ЕС до края на месеца. Законодателният акт ще влезе в сила три дни след публикуването му. Това означава, че крайният срок 15 юни т.г. ще бъде спазен и роумингът „като у дома” ще може да стартира.

Източник: Строител – стр. 4
Автор: Свилена ГРАЖДАНСКА