tv_test_2През 2016 г. в собствено жилище живеят 89.7 на сто от домакинствата, а 6.3 на сто ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 4 на сто от наблюдаваните домакинства – 2.5 на сто на свободен и 1.5 на сто на общински наем.Второ жилище притежават 8.2 на сто от домакинствата. Това показват данни на НСИ за доходите, разходите и потреблението на домакинствата през 2016 г.

Над две трети от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища, като в градовете те са 71.9 на сто. В селата 64.8 на сто от жилищата са с три и четири стаи.

С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 75.3 на сто от домакинствата. Има съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата. Централна канализация имат 29.8 на сто от жилищата в селата, докато в градовете този процент е 3.2 пъти по-голям – 96.1 на сто.

Повече от 20 години след прехода 30 на сто от българските домакинства в селата все още не разполагат с тоалетна вътре в жилището, в градовете този дял е близо три на сто.

С централно отопление са 19.6 на сто от жилищата в страната, съответно 26.5 на сто в градовете и само 0.1 на сто в селата.

Автомобили имат 49.5 на сто от наблюдаваните домакинства, като 4.1 на сто притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 14.6 на сто от домакинствата, а 35.2 на сто са заявили, че нямат необходимост от лека кола.

От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът – притежават го 99.1 на сто от домакинствата, а 25.7 на сто имат по два и повече телевизора.

На второ място по разпространение е хладилната техника – 98.7 на сто от домакинствата в страната (99 на сто в градовете и 97.5 на сто в селата) имат хладилник и/или фризер. Автоматична перална машина притежават 92.1 на сто от домакинствата, 5.3 на сто не могат да си закупят този уред по финансови причини, а 2.8 на сто смятат, че нямат необходимост.

Без телефон (стационарен или мобилен) са 1.7 на сто от домакинствата
. Самостационарен телефон имат 6.4 на сто, а 56.2 на сто – само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 34.9 на сто от наблюдаваните домакинства.

С компютри разполагат 52.1 на сто от домакинствата (59.2 на сто в градовете и 32.1 на сто в селата), като една малка част ползват служебни