moneyЛесни пари е темата, по която разсъждаваха 419 кандидат-студенти на изпита по журналистика e първата изпитна сесия в Софийския университет Св. Климент Охридски. Препитването започна в 9 ч. и продължи 3 астрономически часа. Специалностите, за които младежите могат да кандидатстват след успешно положен писмен и устен изпит са: Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване.

В 9:00 часа във Факултета по начална и предучилищна педагогика започна и конкурсният изпит за новата специалност Музикални медийни технологии и тонрежисура. Подалите документи за участие кандидат-студенти са 13. Изпитът се проведе под формата на събеседване, на което трябваше да бъде представено портфолио с медийни реализации под формата на аранжимент, звукозаписен проект, рекламен клип или ремикс.