cezОт началото на април “ЧЕЗ Електро България” АД предлага на своите клиенти нов продукт – “Енергиен мениджър”. Услугата е електронна и подпомага потребителите да следят потреблението си на електроенергия и по този начин да оптимизират разходите си. Чрез “Енергиен мениджър”, освен сравнение на консумацията на електроенергия в различните обекти на клиента, се проследява и потреблението на конкретен обект, като се идентифицират и възможностите за спестяване на разходи при прилагане на мерки за енергийна ефективност, съобщават от дружеството. Електронната услуга дава възможност на клиентите да получават мониторинг и точна справка за потреблението на електроенергия за период 36 месеца назад, с отразено процентно отклонение /нарастване, намаляване/ както на всеки обект, така и общо за всички обекти на клиента.

Визуализацията на данните под формата на графики позволява ясно идентифициране на нуждите от по-ефективно използване на електроенергията.

Докладът може да бъде използван за изпълнение на действия и въвеждане на мерки, целящи намаляване на нецелесъобразното и неефективно енергийно потребление в определени обекти. Продуктът “Енергиен мениджър” може да бъде заявен във всеки Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ. Изготвя се в excel формат и се изпраща на посочен от клиента имейл до 10 дни след заявяване и заплащане на услугата.

Повече информация може да бъде получена в Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ, денонощната информационна линия – 0700 10 010, на корпоративния уеб сайт www.cez.bg и по електронна поща на адрес zaklienta@cez.bg.

Любословие по БТА/ Пресцентър ЧЕЗ