Във второто видео от поредицата „Цената на сигурността“ на която Luboslovie.bg е медиен партньор, се представят проблемите които пречат на нормалното функциониране на МВР. Темата е посветена на т. нар. „обърната пирамида“ в министерството. Експерти от СФСМВР представят какво точно означава този термин и защо това е проблем за системата.

Отговорите са повече от притеснителни. Видеото повдига някои сериозни въпроси, включително кой управлява МВР и защо това е проблем за системата. Бюджетът на министерството продължава да расте всяка година, а служителите на терен прогресивно намаляват. Въпреки това, един от основните разходи на МВР е за заплати. Дали твърде голямата администрация не е част от проблема? Във видеото можете да се запознаете с позицията на експертите от СФСМВР, а ето и някои от ключовите им послания:

Бюрокрацията
Повечето от интервюираните експерти посочиха, че бюрокрацията е необходима в тяхната професия, но е от изключително значение това какъв е точно процесът на работа. В множество западноевропейски държави бюрокрацията е дори по-тежка в сравнение с българската, но същественият проблем е, че в България и конкретно в МВР все още се работи по „съветския модел“. Това води до неефективна обработка на получените данни и лимитира коефициента на полезно действие на цялото министерство.

Кой управлява МВР?
Сериозна пречка пред нормалното функциониране на министерството е т.нар. „униформена бюрокрация“. Противно на общото възприятие, МВР не се управлява от политическото ръководство, а от чиновници, които работят във ведомството. И макар администрацията да е важна част от работния процес, нейната функция би следвало да бъде да подкрепя оперативната работа, а не да управлява служителите на терен и техните действия. Това вреди както на ефективността на работещите в МВР, така и на техния морал при изпълнение на служебните задължения.

Щатните позиции
Главните дирекции в МВР са с твърде голям щат, който рязко контрастира с липсата на служители в районните управления. Това е пряк резултат от множеството реформи „на парче“, които са извършени в министерството през последните години. Всяка от тях съкращава щатни позиции в районните управления, но не и в главните дирекции. Нещо повече, най-много са свободните щатове при служителите на терен, а в същото време те са и най-зле оборудвани. Именно този феномен е в основата на т.нар. „обърната пирамида“ – много началници и липса на изпълнители. Този дисбаланс е една от причините хората в определени региони да не усещат полицейско присъствие, което да им създаде усещане за сигурност.

Дублиране на длъжностите
Друг сериозен проблем на административно ниво е дългата верига за преработка на информацията. В министерството работят хора, които оправдават получаваните заплати със събиране на попълнени от други таблици и прехвърлянето им в определена посока. Това дублиране при обработката на информация резултира не само в по-ниска ефективност, но и в по-високи разходи за заплати на администрацията в МВР.