655-402-smogСъдът на Европейския съюз в Люксембург постанови съдебно решение по заведеното от Европейската комисия дело срещу България за неспазване на задълженията по директивата за качеството на въздуха. Това съобщиха от Съда на ЕС.

Съдът е решил, че България не е изпълнила задълженията си, произтичащи от правото на ЕС.

Решението на Съда гласи, че с постоянното неспазване от 2007 г. до 2014 г., включително както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности, приложими за концентрациите на прахови частици в София, Пловдив, Варна и зоните Северна, Югозападна и Югоизточна, нашата страна не е изпълнила задълженията си за приложение на съответната директива.

От Съда уточниха, че засега не е постановена глоба за нашата страна.

Когато държава не съобщи на ЕК какви мерки е предприела за прилагането на дадена директива, Съдът по искане на ЕК може да наложи имуществено наказание още с първото решение за установяване на неизпълнение на задълженията.

По оценки на Европейската агенция за околна среда за България, около 15 000 случая на преждевременна смърт през 2013 г. са се дължали на концентрации на замърсители във въздуха.

2017 година започна със силно замърсяване на въздуха в цялата страна.
Причина за това е масовото използване на твърдо гориво и вредните емисии от автомобилния транспорт и промишлеността. Това заяви евродепутатът Момчил Неков на заседание в Европейския парламент в Страсбург тази седмица.

В България основните замърсители са прах, серен двуокис, азотни окиси, оловни аерозоли, амоняк, фенол, сероводород и други. Тъй като в София е съсредоточена голяма част от промишлеността, както и 17% от населението, замърсеността на въздуха е твърде висока.

България е на четвърто място в света по смъртност заради замърсен въздух. Това сочи годишното изследване на Международната енергийна агенция за енергийното и въздушно замърсяване.

източник: dnes.dir.bg