bnt3Правителството определи Българската национална телевизия за домакин-разпространител на картина и звук от събитията на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. (т. н.„host broadcaster“).

БНТ като национален обществен доставчик на аудиовизуални медийни услуги по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията ще осигурява безплатни кадри за всички акредитирани български и чуждестранни медии по време на Председателството.

Екипът на БНТ ще осигурява аудиовизуален материал от неформалните съвети на министрите и други събития на високо равнище, които ще се състоят в София, и ще участва активно в техническото изграждане на международния пресцентър.

Ангажимент на БНТ ще бъде оборудването на специалните кабини за телевизионни журналисти и оператори и за радиожурналисти, изграждането на апаратна за подаване на картина и звук на журналистическите екипи, които отразяват Българското председателство.

Националната телевизия ще изгради и т. нар. „stand up“ позиции, оборудвани с камера, микрофон и осветление, откъдето ще могат да предават кореспондентите на телевизиите. Сред основните й задължения е и осигуряването на екипи, които ще работят по време на цялото председателство.

БНТ като излъчващ оператор-домакин ще отговаря за всички права и задължения, свързани с организирането и телевизионното излъчване и разпространение на аудиовизуално съдържание, отразяващо Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Това съдържание ще бъде заявявано и разпространявано чрез мрежата на Евровизия до всички нейни членове – обществени доставчици на аудио-визуални медийни услуги от страните членки на Европейския съюз.

Държавите членки на ЕС, председателствали до настоящия момент Съвета на Европейския съюз, в повечето от случаите (с изключение на Люксембург и Ирландия) са възложили функциите на домакин-разпространител на картина и звук на обществените си доставчици на аудио-визуални медийни услуги, които са членове на Европейския съюз за радио и телевизия с оглед точно на вменените им обществени функции.

По този начин, от една страна, се гарантира правото на собствените им граждани за получаване на информация, от друга страна, са защитени интересите на зрителите в Европейския съюз във връзка с осигуряването на широк достъп до телевизионното отразяване на събития от първостепенна важност за европейската общественост.

 

източник: offnews.bg