Любомир Аламанов, управляващ директор на SiteMedia Consultancy

Любомир Аламанов, управляващ директор на SiteMedia Consultancy

Всички сме медали филма ..Смело сърце”. Мел Гибсън като Уи-лям Уолас препуска пред войската си и крещи с пълна сила: .Могат да отнемат /кивота ни. но не и свободата ни!”

Размахва приканващо меча си и всички въодушевено се впускат в атака. Или пък филма ..300″. където Джерард Бътлър като крал Леонид непрекъснато насърчава бойците си и те съсипват живота и войната на Ксеркс в Термопилите.

Изобщо темата за директната комуникация между управляващите и управляваните е стара като света. Още от времето, когато първият водач на стадо маймуни е взел клон и е раздал наказания, та до ден днешен директната комуникация си има своите неоспорими предимства.
В процеса на комуникация между управляващи и управлявани има три елемента: комуника-тор, публика и средство. А основната цел на управляващите е да използват максимално добре средствата за комуникация, така че да убедят управляваните да приемат положението и да не се бунтуват много. Това е грубо казано, защото има различни вариации, но общият модел се е запазил.

Огън, кожи, подскачащ шаман

Естествено, исторически погледнато, този процес зависи от съответното ниво на обществено развитие. Вождовете на примитивните племена са били уж близки до хората. Колиба до колиба, така да се каже. Но В комуникацията си са използвали шамани, за да подсилват суеверията на невежите и думите им да имат по-голяма сила. Как да се опълчиш на вожда, ако самите богове пращат светкавици, земетресения или слънчеви затъмнения в негова подкрепа? Средствата за комуникация са били прости огън, кожи. подскачащ шаман. Мечтата на всеки съвременен PR специалист.
По време на робовладелството управляващите за пръв път опитват пряката комуникация с масите. Представете си: колизеум, протегната ръка. палец нагоре или надолу, директни присъди пред хората, овации от тълпата -опияняващото чувство на народната любов. Чувство, което ще ръководи мнозинството управляващи през вековете. Хората, т.е. тогавашната идея за хора само имащите право да гласуват, често са се събирали по агорите или на други публични форуми за обсъждане на теми от всекидневието. Тези сбирки били използвани от политиците като удобно място за речи и убеждаване в една или друга гледна точка. Все пак Картагсн трябвало да загине.

Пълният текст в http://clubz.bg/