Банкнотата от 20 лева традиционно е най-фалшифицираната у нас и през последното тримесечие на миналата 2016 година, сочат данните на Българската народна банка,пише profit.bg. 57.8% от всички задържани неистински купюри през тримесечието са именно тези от 20 лева. Общият брой задържани неистински банкноти от 20 лв. представлява 0.000115% от общия брой на намиращите се в обращение в края на декември 2016 г.

В структурата на задържаните неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение, с по-малки дялове са тези от 50 и 10 лв., съответно с 22.64% и 19.25%. За отчетния период е задържана и 1 неистинска банкнота от 100 лв.

Общият брой задържани фалшиви банкноти за периода октомври – декември 2016 година възлиза на 265 броя.

Относителният дял на задържаните през четвъртото тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на декември 2016 г. възлиза на 0.000062%, а делът на общо задържаните от началото на годината е 0.000263%.

В периода октомври – декември 2016 г. бяха регистрирани и задържани общо 256 броя неистински български разменни монети, от които 6 броя от 2 лв., 106 броя от 1 лв., 142 броя от 50 стотинки и 2 броя от 20 стотинки.

Относителният дял на задържаните през четвъртото тримесечие неистински разменни монети от общия брой на монетите в обращение към края на 2016 г. е 0.000012%, а делът на общо задържаните през годината е 0.000041%.

В изпълнение на законовите си функции по извършване на експертна оценка на чуждестранни банкноти и монети, задържани на територията на България, през 8 четвъртото тримесечие на 2016 г. в БНБ бяха регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 2838 броя евро, 635 броя щатски долари и 25 броя банкноти от други чуждестранни валути.

За период от една година (декември 2015 г. – декември 2016 г.) отделените като негодни банкноти са 75.6 млн. броя, което е с 0.3 млн. броя (0.37%) повече в сравнение с отделените през предходния едногодишен период (декември 2014 г. – декември 2015 г.).