cik-reshi-i-za-biuletinite-i-ustroijstvata-za-nabliudenie-i-zapis-408273
Видеонаблюдението в изборните помещения при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март ще бъде изключено, реши Централната избирателна комисия (ЦИК) в петък.

В деня на изборите от 7 часа до края на изборния ден, но не по-късно от 21 часа камерите ще бъдат изключени, а техните обективи – закрити. Контролът дали има работещи камери в помещенията ще се осъществява от районните избирателни комисии.

По време на разискванията е било предложено видеонаблюдението да остане включено, защото секционните избирателни комисии трябва да работят в условията на прозрачност. Идеята е била камерите да бъдат насочени само към изборното помещение, но не и към кабината за гласуване.

Аргументите против това предложение са били, че по този начин се нарушават общите принципи на Изборния кодекс за осигуряване на равно избирателно право с тайно гласуване, както и свободно изразяване волята на избирателите.

Включените камери в изборния ден в част от секциите, а в други- не, би поставило в неравнопоставеност избирателите.

При гласуване на предложението обаче ЦИК не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове.

“За” са гласували 12 от 20-те членове, а “против” – 8. Така е решено камерите да останат изключени в изборния ден.