Регата”ТРЕТИ МАРТ”,  се проведе във Варна,  в акваторията на Варненското езоро,водната база на СК “Черно море- Бриз” от 3 март до 5 март 2017 г.
Регатата  се проведе на гребно – ветроходни лодки “Ял-6”. Организатори са  Община Варна,  СК “Черно море-Бриз”-Варна, МК „Приятели на морето“ и
БФ по ветроходство

Регатата е посветена на годишнината от освобождението на България от Османско владичество. През тази година регатата има за цел и популяризиране на Варна като Европейска младежка столица 2017.

Най-малкият участник бе е два на 7 години,а най-възрастният 60+

Снимки:Магдалена Петкова