Днес по  централната пешеходна част на града  Добрич (бул. „25 септември“) запяха чановете на кукерите, изрекоха се  думи за берекет, за богата, плодотворна и благополна година.

„Ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви” (Мат. 6:14 – 15).

Искрени, мъдри и прости думи, превърнати от предците ни в празничен ритуал с редица обредни действия – кукерски игри, хамкане, хвърляне на стрели, прескачане на огън, сирнишко хоро.

Сирни заговезни е едно от най-игривите и безгрижни народни празненства преди дългите и строги великденски пости.

За празничната атмосфера на допринесе професионалния фолклорен ансамбъл „Добруджа“ с гл. художествен ръководител Стоян Господинов, хореограф Христо Христов и музикален ръководител Живко Желев, както и  и представителната фолклорна танцова студия „Добруджа“ с гл. художествен ръководител Стоян Господинов, хореограф Христо Христов и пом.-ръководител Ирина Господинова.

Организатор и на народното веселие бяха Община град Добрич и регионалния исторически музей.