nikolay vitanov


Или защо партийците няма да ни направят ни училища, ни деца

По-скоро излинява, отколкото посивява, както казват на Запад, българското население. По субективни, но и обективни причини, последните от които се отнасят до почти всички неафрикански страни, без САЩ.
Затова държави като Испания, Франция, Великобритания и Русия отдавна обновяват генофонда си с пришълци от Азия и Африка, а такива като Германия и Скандинавието – с източни европейци, както и близкоизточни мигранти от всякаква вяра и националност. Срещу което движение на хора скачат различни в кафявия сектор на скалата национал-социалистически патриоти на Европа и България – всички обаче от мръсното политическо пространство, както го определя адвокат Николай Хаджигенов, за да експлоатират страховете на местните за собствени политически цели, разбирай далавери.

Защото глобализацията, колкото да не се харесва на политическите мухъли, няма алтернатива. В който контекст няма защо другарката Корнелия да ни обещава, че ще направи кой знае какво по въпроса за увеличаване на населението, защото единственото, което може да стори, е да върне сина си, като се изучи в Америка. Защото демографското бъдеще на страната не може да бъде предизборна лакърдия. То ще се промени само с рязко положително обръщане на тренда (тенденцията) в развитието на България.

Какви са световните тенденции?

“Глобалната експлозия е в действителност експлозия на здравето: цялото огромно увеличение на човешкото население за последните няколко поколения се дължи на драматични намаления на смъртността и подобрения в общите здравни условия – коментира икономистът Никълъс Ебърстад, един от политически консервативните американски тинк-танкове. Но, ако революционната демографска тенденция от 20и век е експлозията на здравето, то задаващата тона тенденция от 21-ия век изглежда ще бъде глобалното спадане на раждаемостта”.

Смъртите в Русия надминават-ражданията с 50 на сто, а продължителността на живота е по-ниска отколкото през 1961 година – пониска отколкото в Камбоджа, Еритрея или Хаити. Застаряват Европа и особено Япония, където увеличението на пенсионерите създава сериозни социални проблеми. Като тези демографски показатели могат да забавят икономическия растеж дори в Китай. А как преодоляват това в Съединените щати? Със сравнително висока раждаеизводство), как/по и с постоянен приток на емигранти, благодарение на което страната остава сравнително млада и икономически перспективна.

Защото, вследствие на демографските проблеми, в повечето държави се очаква глобалното предлагане на работна ръка да расте много побавно, отколкото през предишните десетилетия. При това почти половината от прираста на световното работещо население ще се генерира от под-сахарска Африка, Бангладеш и Пакистан. Това е истината, колкото и да се тръшкат популисти и социалисти, изписващи се всички патриоти по политическа технология отпреди сто години.

Очаква се глобалната работна сила от 2030 да бъде по-добре образована и поздрава от предишните поколения работници, което би трябвало да повиши общата производителност на труда. Но икономическият потенциал на такива предимства не трябва да се надценява. Прогнозите на Международния институт за анализ на приложни системи и Виенския институт по демография подсказват, че подобренията в нивата на образованост ще бъдат по-бавни през следващите години.

Изходите от която ситуаиия са два:

През повишаване качеството на човешкия капитал под формата на по-добро образование и здравеопазване и създаване на икономическа среда, в която намаляващите човешки ресурси да генерират по-висока възвращаемост на инвестициите и

През ускоряване на растежа чрез познание и технологични нововъведения в здравеопазването, биологичните науки, информационните технологии и материалните науки.
Какво е демографското дередЖе на България?

През 2015 година своя настоящ адрес от страната в чужбина са променили 29 470 души, като значителна част от всички емигрирали са на възраст между 20 и 39 години (43.6 %), а най-младите (под 20 години) -17.5%. Най-предпочитани дестинации за българите са Германия, където са се регистрирали 23 % от всички емигранти, Великобритания (14.3 %) и Испания (11.5%).
В същото време над 25 хиляди души са имигрирали в страната, тоест сменили са рее в чужбина на такъв в България. Това включва граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната, както и български граждани, завърнали се в страната. Найвисок е делът на имигрантите от Турция (24.3 %), Сирия (15.9 %) и Русия (14%). Кой откъде и защо идва, както и възможен ли е у нас “Случаят Крим” да кажат (външнополитическите тарикати.

Справка в Агенцията за вписвания показа че от 2006 до 2016 година имоти в България са купили 73 640 руски граждани – 58 240 в Бургаско, 9628 във Варненско и 1692 в Добричко. А голяма част от руските собственици са “млади пенсионери” от армията и силите за сигурност.

Към 31 декември 2015 година населението на България е било 7 153 784 души, което представлява 1.4 % от населението на Европейския съюз. В сравнение с предишнатпа година то е намаляло с 48 414 души, затвърждавайки демографската криза, която се дължи главно на отрицателния естествен прираст (44 167 души), а не толкова на миграционните процеси. Средната продължителност на живот на българското население за периода 2013-2015 г. е била 74.5 години (при 83 за Япония, 80 за Западна Европа и 78 години за САЩ към 2010 година).
Само 9 области в България (основно там, където са големите градове) са достигнали и надминали предкризисното сочи доклад на Института за пазарна икономика.

А най-слабо развитите райони в Северозападна България, където демографската ситуация е пълна катастрофа, продължават да дълбаят дъното.
И всичко това след 10 години членство в ЕС и милиарди от т. нар. “хеликоптерни” пари, които се изсипват в кохезионни и други програми за изостаналите региони. След хиляди отрязани лентички на стадиони, зали, огради и къщи за гости и в най-изостаналите села.
Защо се получава така?

Защото “концепцията е тотално сбъркана на централно ниво – коментира финансистът Владислав Панев. – Политиката “тука има едни пари дето само нас чакат, хайде да ги усвоим” очевидно не работи.

НоЖииата между богатите и бедните се разширява. като това показва и движението на индекса Gini, който я измерва. Проблемът е, че огромната част от парите, които ужким са предназначени за селските райони, всъщност по едни или други канали се връща обратно при клиентелата на властта най-вече в София.”

Как би могло да се промени положението?

Трайно чрез промяна на данъчното законодателство преференции за имотните данъци в закъсалите общини, въмум, опазване на реколтата по селата, преструктуриране на земеделските субсидии, повишаване на образователното равнище в тези райони, както и разбиване на феодалните порядки 8 тях. И найвече, ако държавата не се прави на едър бизнесмен, а си поеме ролята на справедлив регулатор на конкуренцията и въобще на обществените отношения, защото това май е последният ни шанс да прекъснем упадъка.

Ако продължим обаче да избираме същата династична политическа класа унищоЖаването на народа е въпрос на обозрима перспектива – чрез прогонване на кадърните и умните извън страната посредством един милион държавна и общинска администрация, която, заедно със семействата си, гласува за статуквото.

А то: държи в зависимост работещите бедни; убива конкуренцията в бизнеса; не спазва законите и никой няма сили да му противостои, защото няма пари; корумпира съдебната система; скапва образованието и здравеопазването; опростачва болната, пасивна, страхлива и покорна нация. И тук и циганите няма да ни помогнат, макар по груби сметки за тях да са пръснати около 30 милиона лева държавни пари, без да се броят многократно повечето средства от т. нар. “ромски фондации”.

“Проблемът е, че дейността за подпомагане на цигани се е превърнала в международна индустрия, в клон на глобалната икономика – коментира Иван Стамболов (Сула). – Като целта на тази индустрия не е да промени положението на циганите, а да го поддържа същото, за да не пресъхва нуждата от финансиране, от създаване на фондове, от управление на тези фондове и в крайна сметка от усвояването на парите в тези фондове по най-причудливи и екстравагантни начини, достатъчно сложни и завъртени, та да е приложима народната мъдрост “куче влачи – диря няма”.

В която далавера българската държава е съучастник и съдружник, водейки развращаваща политика по отношение както на циганите, така и на маргинализираните българи. което е престъпление против тях. Защото те се нуждаят от едно-единствено нещо да бъдат третирани като всички, а не като хора втора ръка.

***
Най-слабо развитите райони в Северозападна България, където демографската ситуация е пълна катастрофа, продължават да дълбаят дъното. И всичко това след 10 години членство в ЕС и милиарди от т. нар. “хеликоптерни” пари, които се изсипват в кохезионни и други програми за изостаналите региони. След хиляди отрязани лентички на стадиони, зали, огради и къщи за гости и в най-изостаналите села …

Дата: 25.02.2017 02:10
Източник: Видин – стр. 4
Автор: Николай ВИТАНОВ