vef_radioНа 13 февруари се отбелязва Световния ден на радиото. Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова заяви, че макар да сме свидетели на революция в начина, по който се намира и споделя информация в днешно време, радиото никога не е било толкова динамично, ангажиращо и важно.

“На път за работа, в нашите домове и офиси, в мирно време, конфликти и извънредни ситуации, радиото остава решаващ източник на информация и знания, обхващащи поколения и култури. То ни вдъхновява с голямото си разнообразие и ни свързва със света. Дава глас на хората навсякъде. Чува публиката и отговаря на нуждите й. Това е сила за човешки права и достойнство”, казва още Бокова в специално обръщение по повод тазгодишния ден на радиото.

В съобщението си тя посочва още, че именно тези медии са сред приоритетите в Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. По нейните думи международните власти ще търсят напредък на основните свободи и насърчаване на обществения достъп до информация, които са от съществено значение заукрепване на доброто управление и принципите на правовата държава.

Според генералния директор на ЮНЕСКО в отговор на проблеми като изменението на климата и в борбата с дискриминацията, радиото може да осигури достъпни и в реално време решения за засилване на диалога. Това изисква още ангажименти от страна на всички радиа, които заедно с другите медии и гражданите, трябва да се възползват максимално от своята сила.

Медиите и информационната грамотност никога не са били толкова жизнено важни, както в момента, когато имаме нужда от равенство, диалог и мир, категорична е българката.

На Световния ден на радиото ЮНЕСКО призовава всички да подхранват силата на този тип медии, за да се насърчат разговорите за сътрудничество пред предизвикателствата на цялото човечество.

Радиото е най-широко достъпната масмедия, достигаща до най-много хора по цял свят, независимо от образователната им степен, социално-икономически статус, пол и възраст. През 2017 г. мотото на Световния ден на радиото е “Radio is You!”.

Световният ден на радиото за първи път е честван през 2012 г., след декларация на Генералната конференция на ЮНЕСКО. Впоследствие е обявен като Международен ден от Общото събрание наОрганизацията на обединените нации. През изминалите години денят насочваше вниманието на обществеността върху равенството между половете, участието на младите хора, както към хуманитарните и бедствени райони.