bnrБългарското национално радио изпрати до Комисията за защита на конкуренцията искане за образуване на производство за установяване на нарушение и налагане на санкция срещу „Музикаутор“ заради злоупотреба с по-силна позиция при договаряне.

Сдружението за колективно управление на права прекрати едностранно договора с БНР и забрани в ефира да звучи музика, чиито авторски права се държат от „Музикаутор“.

В искането, подадено днес от генералния директор на БНР Александър Велев, се излагат фактите по казуса.

„Музикаутор“ нарушава принципа на равнопоставеност, като поставя Българското национално радио в по-неблагоприятно положение спрямо търговските медии.

Възползвайки се от по-силната си позиция, „Музикаутор“ едностранно налага на БНР условия, с които цели да постигне сериозен дисбаланс на радиопазара, като получава непропорционално голяма част от възнаграждението за ползване на авторски права за музикални произведения само от Българското национално радио.

Сдружението изисква неколкократно повишаване на заплащаното от Радиото възнаграждение без ясни мотиви и икономическа обосновка и се възползва от по-силната си позиция, като се опитва да принуди БНР да приеме неизгодни условия.

КЗК вече се е произнасяла, че организациите за колективно управление на авторските права са в положение, което е равностойно на господстващо. „Музикаутор“ представлява над 95% от световния музикален репертоар, което определя по-силна позиция на сдружението при договаряне с БНР.

Пълния текст на искането за образуване на производство за установяване на нарушение и налагане на санкция можете да видите на:

http://bnr.bg/post/100784123/bnr-sezira-komisiata-za-zashtita-na-konkurenciata-za-narushenie-na-muzikautor.

Също днес от „Музикаутор“ написаха писмо до шефовете на радиото

Това стана известно от разпространена от изпълнителния директор на „Музикаутор“ Иван Димитров покана до членовете на Обществения съвет на БНР за среща, на която да бъдат обсъдени ситуацията между „Музикаутор“ и БНР, рисковете за всички заинтересовани страни и намиране на балансирано решение.

В писмото на сдружението се твърди, че ръководството на БНР подвеждало обществото и дискредитирало обществената медия, като „тенденциозно се нарушават законите, игнорират се принципи като плурализъм и равнопоставеност“. Според Димитров „Много хора гледат субективно и едностранно на проблема, изразяват позиции, които не отчитат широкия спектър от факти, като формално „санират“ една политика, която по своята същност е изключително тенденциозна и неправилна.“