bettys-artisan-breadsСъотношението на основните сили на пазара се запазва

Хлябът и хлебните изделия са една от растящите категории 6 сектора на храните и напитките през 2015 г., макар и с под процент. По стойност на генерираните продажби общо тя се нарежда на трета позиция с почти 688 млн. лева приходи за периода. Докато през 20142. продажбите в подкатегорията „Хляб” са почти на нивата от предходната година, през 2015 те падат с 3.6% до 318 млн. лева, въпреки че броят на компаниите, декларирали продажби на хляб,е нараснало28 до 353. От сектора обясняват тези данни с намаляващата консумация на хляб през последните години, което се потвърждава и от последните данни на Националния статистически институт за доходите на домакинствата за последните десет години до 2015 г. Те показват, че потреблението на хляб и тестени изделия намалява с 3.7 кг средно на лице спрямо 2004 г. Главната причина за тази трайна тенденция е промяната в хранителните навици на българите и търсенето на диетични и здравословни продукти. Производителите смятат обаче, че хлябът незаслужено е натоварен с негативите на твърде калоричен продукт, който не се вписва 8 желания модел на хранене, и това намалява консумацията му.
Производителите на хляб
Тенденцията не засяга сериозно първите 25 дружества 6 класацията. Оборотите им също намаляват, но с по-малко (1.2%) на фона на общия спад. През 2015 г. те достигат общо 181 млн. лева (57% от общите продажби в подкатегорията). Приходите от износ на хляб са едва 1.3%. За цялата категория на хляба и хлебните изделия обаче те са с дял ig% от общите, или 18-0 място сред 25-те в сектора, главно благодарение на експорта на хлебни изделия. В подкатегорията на хляба само четири компании в топ 25 отчитат износ, като приходите от него са едва 4 милиона лева общо за бсички играчи на пазара, 3.4млн.лв. от които са генерирани от една компания.
Конфигурацията на пазара
Съотношението на силите като цяло повтаря картината от 2014 г. с малки изключения. „Симид София” твърдо води, като отчита за 2015 продажби почти 2.5 пъти по-високи от тези на втория 8 класацията. Следващите компании 6 топ ю си разменят позиции с по една нагоре или надолу. Появява се и нов играч—„Яна-i” ЕООД (ю), който оперира с хлебозавод 8 с. Ресен край Велико Търново. С приходи от хляб за малко над 5 млн. лева и ръст 279% компанията се нарежда на 10-а позиция. Прави впечатление, че в класацията за 2014 г. присъства компания на същия собственик ЕТ „Яна — 1—Димитър Димитров”, която тогава е 15-а по приходи от продажби на хляб, но през миналата година изпада от топ 25.
Лидерът
С общите си продажби на хляб (почти 74 млн. лева) дружествата, свързани с името на Митко Караджов и притежаваната от него „Комат 2″, запазват като група 23процентния си пазарен дял от година порано. Въпреки че общо за категорията хляб и хлебни изделия лидерът „Симид София” ЕООД (l) отбелязва минимален ръст, конкретно при хляба продажбите му са намалели с 3.18%. От другите компании 6 групата пловдивската „Хебър” ЕАД (2) отчита през 2015 г. ръст от 7%, което я изкачва от трета на втора позиция. Това е единствената компания от свързаните дружества, която има приходи от износ (почти 3.5 млн. лв.), които намаляват с малко спрямо година по-рано. Още едно от дружествата прави крачка нагоре в класацията—„Симид агро” ЕООД (4), макар и с минимален ръст на оборота от 0.23%. През 2015 г. компанията използва кредит, за да финансира строителството на нов завод за замразени тестени и хлебни изделия, става ясно от отчета й. Единственият представител на групата, който слиза със стъпало от предишната си, осма, позиция, е регистрираният 6 Пазарджик „Хлебмаш комерс 95″ АД (д), също собственост на „Комат 2″. Компанията е намалила продажбите си на хляб и хлебни изделия спрямо
2014 г. с почти 7%.

Спад в продажбите
Три компании от топ ю отбелязват за 2015 г. по-значителен спад на продажбите. Сред тях е „Добруджански хляб” АД  (3) на Енчо Малев. Макар да отстъпва само с една позиция надолу от второто си място през 2014, компанията за втора поредна година регистрира намаляване на приходите си от продукция с почти п%. От отчета на дружеството става ясно, че влага сериозни усилия и ресурси за развитието на фабриката си във Варна, като се фокусира върху производството на продукти за хорека канала —специални и луксозни хлебни изделия, закуски от бутер и бундер тесто, кроасани, кайзери и др. Хлябът формира 85% от оборота на „Добруджански хляб” и е единственият артикул, който се изнася извън граница, като продажбите от експорта му през 2015 са се удвоили до 263 хил. лева.

По-малко хляб в стойност е продала и другата компания от Добрич —„Сабимекс” ЕООД (5). С 25% падат приходите на дружеството, чийто едноличен собственик е Ивелин Савов. Хлябът формира 35% от продажбите на продукция, като останалите приходи на компанията са главно от солети и макаронени изделия. За поредна година спад регистрира и МИО ООД (7), което оперира с две производствени бази—в Пазарджик и в Павликени. С 37% са намалели продажбите на компанията, приходите на която се формират главно от хляб и малки количества брашно и трици.

С по-малък процент, но също намаляващи, са и продажбите на хляб, които декларират останалите дружества в топ ю (с изключение на „Яна-i”). Въпреки спада на приходите от малко под 3% дружеството на Димитър и Маргарита Добреви — „Елиаз” ООД (6), се изкачва с едно стъпало нагоре в класацията. В портфолиото на компанията основен дял има хлябът, който осигурява 57% от реализираната продукция през 2015. За собствени нужди „Елиаз” произвежда и различни видове брашна. С малко са намалели продажбите на хляб и на „Хлебозавод Стражица” ООД (8), но 6 класацията дружеството също прави стъпка нагоре.

C ръст 

„Хлебна промишленост” АД (11), което миналата година бе на десета позиция, отстъпи мястото си, въпреки че приходите му скачат със 7.6%. Предприятието, което е основен производител и доставчик на хляб, хлебни и сладкарски изделия за общините Харманли, Любимец и Свиленград, е последният участник в топ 25, реализирал за периода продажби на хляб за над 5 млн. лева. Останалите 14 дружества декларират приходи от продажби на хляб в диапазона между 2.8 и 4.8 млн. лева, като при д от тях трендът е негативен.

За пръв път в топ 25 се появява „БалКлас” ООД (22), което отчита ръст на приходите 59%. В хлебозавода на дружеството в Балчик се произвеждат ръжените и пълнозърнестите хлябове с марка Stone Bread. Още един нов играч влиза в топа. Това е бургаският производител на хляб и хлебни изделия „Сладкар-2000″ ООД, който заема 25-0 място в класацията.

 Дата: 23.12.2016 03:41
Източник: сп. Регал 500+ – стр. 14; 15
Автор: Ася МАНДАДЖИЕВА