Modern Woman with a Smartphone and TabletБългарите и чехите са на последно място в ЕС по използването на таблети, сочат данни на Евростат, представени вчера от ЕК.

В ЕС средно 44% от потребителите на мрежата ползват таблет, докато в България и Чехия делът им е 19 на сто. Най-често българите ползват за Интернет смартфони (71 на сто), при средно равнище в ЕС от 79 на сто. У нас настолните компютри се ползват по-често (58 на сто), в сравнение с останалите страни в ЕС (54 на сто). Преносими компютри за достъп до мрежата ползват 51 на сто от българите и 64 на сто от останалите в ЕС.

Големи разлики се отчитат при боравенето с лична информация – едва 10% от българите ограничават електронните си устройства да споделят местонахождението им (средно 31% в ЕС), а едва 20% ограничават достъпа до профилите си в социалните мрежи (40% в ЕС). Само 12 на сто от българите изключват възможностите за получаването на реклами на основата на лична информация, докато средно в ЕС това правят 46 на сто от потребителите.

Статистиката показва, че най-често в ЕС младите хора на възраст 16-24 години влизат в Интернет през телефони. Таблети използва най-често възрастовата група 25-54 години, при употребата на лаптопи отново водят младежите до 24 години, а настолни компютри използват почти поравно всички поколения.