evnКлиентите на EVN могат да получават безплатни SMS и имейл известия за стойността на своята фактура и при пропуснат срок на плащане. Информацията, която клиентите получават на посочен от тях мобилен номер или имейл адрес, включва ежемесечна стойност на консумираната електроенергия, отчетен период и срок за плащане.

Известието се получава всеки месец. То може да е и за предстоящо прекъсване на електрозахранването, в случай че е пропуснат срокът за плащане. Известието се получава най-малко 3 дни преди прекъсването, което значително намалява риска от пропускане на сроковете за плащане и свързаното с това преустановяване на захранването.

SMS известията са безплатни за всички битови клиенти на EVN България без значение на ползвания от тях мобилен оператор.

SMS и имейл услугите се заявяват лесно и удобно чрез онлайн формуляр на интернет-страницата на EVN. До момента 160 000 клиенти получават информация на мобилния си телефон или електронна поща.