mobileapps-for-small-businessМобилният телефон вече е най-предпочитаното устройство за достъп до интернет. 70,4% от активните потребители на глобалната мрежа използват за тази цел смартфона си, показва проучване на Националния статистически институт. Освен традиционните устройства, като настолен компютър, лаптоп и таблет, някои потребители избират по-интересни средства за сърфиране, например смарт телевизор, показва анкетата. Умни ТВ приемници с W-Fi връзка използват 6,2% от потребителите на интернет.

63,5% от домакинствата в България имат достъп до глобалната мрежа в домовете си. През тази година те се увеличават с 4,4 процентни пункта спрямо предходната година. 62,8% от домакинствата имат бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

Най-активни потребители на интернет са младежите на I възраст между 16 и 24 години, като 87,2% от тях използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. С увеличаването на възрастта намаляват желанието и необходимостта за присъствие в глобалната мрежа и едва 12,9% от хората на възраст между 65 и 74 години сърфират редовно.