Основана през 1891,  Военномедицинската болница навърши 125 години.Тя е една от най-добре оборудваните многопрофилни лечебни заведения, в което работят много от най-добрите специалисти на България.

Академията влезе в Топ 10 на Натовските болници. Класацията е на основа на работещите клиники и отделения, възможностите за бързо реагиране при възникване на екстремни условия – природни бедствия и военна обстановка, степен на обученост на персонала и пр.

Нашите военни медици са сравнявани с колегите им от Холандия, Швеция, Франция, САЩ, Германия и др. Това се постига единствено с показани резултати и „връзки” за място в класацията не важат. Военно-медицинска академия предоставя лечение на най-високо ниво.

“Честваме 125 години и мога да кажа, че със сигурност така е било през всичките тези години. Хората в цялата страна знаят какво е ВМА, името се е превърнало в нарицателно за възможностите ни и за полезността. Това е голямата ни награда.” Думите са на генерал-майор член-кор. проф. Николай Петров, д.м.н., началник на ВМА.

генерал-майор член-кор. проф. Николай Петров, д.м.н., началник на ВМА

“Академията е най-предпочитаната болница в България и най-мощната здравна структура в момента, на която разчита националната сигурност, заради хората, които работят там. Лечебното заведение разполага с над 200 души преподавателски и академичен състав, включително 38 професори и 62 доценти, главни асистенти и асистенти”, допълни проф Петров.

Известният реаниматор и анестезиолог вече не помни колко болни са минали през отделенията, където е работил, но знае, че повечето от тях са си тръгнали излекувани и благодарни за грижите.