periodictable-752x440Международният съюз по теоретична и приложна химия призна официалните названия на четири елемента – московий, оганесон, нихоний и тенесин, съобщи ТАСС.

Елементът нихоний е със символ Nh и номер 113. Символът на московий е Mc, а номерът – 115. Тенесин е 117-ият елемент, като ще се съкращава с Ts. Символът на оганесон е Og, а номерът му – 118.

Елементът оганесон е наречен на руския учен Юрий Цолакович Оганесян, под чието ръководство са синтезирани много химични елементи. Московий е наречен на Московска област, където е обединеният институт за ядрени изследвания Дубна. В него под ръководството на Оганесян са синтезирани тези елементи.

Тенесин е наречен на американския щат Тенеси, където е лабораторията, която го е синтезирала. Нихоний е наречен на Япония.