249134975
Мика Бжежински
, водеща в MSNBC: Доналд Тръмп продължава да събира екипа за национална сигурност. Никой не знае по този проблем повече от…

Джо Скарборо (водещ в MSNBC)…от мен?

Мика Бжежински: Не, не от тебе, а от бившия съветник на президента на САЩ по национална сигурност доктор Збигнев Бжежински. Не ти!

Джо Скарборо: Да, той е много умен. Разбира ги тези неща.

Мика Бжежински: Вчера поговорихме с баща ми. Попитахме го за заплахите и за възможностите, свързани с обръщането на Доналд Тръмп към Русия.

Збигнев Бжежински: Заплахите са очевидни, те могат да породят множество недоразумения между двете страни, а също разочарование и обида. Трябва да се действа много обмислено и внимателно.

Това подобряване на отношенията с Русия е твърде желателно. Така считам. Първо, Русия вече не е комунистическа държава. Това е много важно да се разбере. Но тя всъщност все още не е избрала пътя на демокрацията. Там и до днес нещата не са ясни. Има и много обида, в това число спрямо нас.

Това е държава в преходен стадий. Считам, че ако се държим умно, ние може би можем да помогнем на Русия да извърши този преход и да стане конструктивен, важен член на световната общност. Да влезе в тройката на лидерите: САЩ, Китай и Русия.

Мика Бжежински: Новоизбраният президент, още когато беше в предизборна кампания, често говори за Китай и за Владимир Путин. Самият него често го критикуваха за твърде топлите думи за Путин, за това, че между тях има нещо като броманс (романтични отношения между мъже без сексуален подтекст, бел.ред.)…Какво бихте посъветвали новоизбрания президент относно отношенията с този лидер?

Збигнев Бжежински: Да продължи тези отношения, да положи всички усилия, но спокойно и търпеливо, разбирайки каква е крайната цел. Считам, че нашата роля в света, ако не е господстваща в опростеното разбиране на тази дума, то все пак е водеща. Америка е необходима за по-широка коалиция, която би могла да решава глобалните проблеми. И в тази по-широка коалиция, разбира се, Америка, Китай — и променящата се Русия! — могат да играят водеща роля.

източник: Български Журналъ