В русенската частната детска градина „Леонардо да Винчи“ подготвят създаването на нова книга игра „Пътешествието на Мравката” – образователен продукт на хартиен и електронен вариант с флаш-карти и игри за интерактивна дъска. Чрез играта децата ще се запознаят с културните, традиционни и етнически особености на различни народи.

Главният герой Мравката е турист, който пълзи по дървета, символизиращи различни държави. Пътешествието започва от корените, където Мравката опознава произхода и миналото на държавите, продължава по стеблото и достига до клоните, които са днешната реалност и днешните празници на народите. При изкачването на всяко дърво Мравката ще получи знаменце (национален флаг).

Целта е да се съберат всички знамена, символизиращи знанията за шест държави. Основната идея е децата да получат мултикултурни познания още в ранна детска възраст, да възприемат многообразието на света около себе си и да израстват като толерантни, креативни и мотивирани за развитие европейски граждани.

Мултикултурните познания са акцент в образователната концепция на частното училище „Леонардо да Винчи“, където учат деца от смесени бракове, деца от български семейства, живеещи в чужбина, които през лятото посещават училището и се възпитават на любов към своя произход и традиции.

Много често училището е партньор в международни проекти, които улесняват междукултурната комуникация и обмена на педагогически опит. Играта „Пътешествието на Мравката” е част от проекта „TREE – Traditions, Reality, Education, Entertainment”, осъществяван от Частна детска градина „Леонардо да Винчи” по програма „ЕРАЗЪМ+“.

Координатор на проекта е русенското училище, а партньорите са от Румъния, Полша, Литва, Унгария и Турция. Гости от всички държави участници ще се съберат в Русе на 28 и 29 ноември 2016 г. (понеделник и вторник), за да наблюдават работата в детската градина и да представят куклата символ на новата игра, която ще бъде създадена колективно от всички партньори.

 

източник: ruseinfo.net