green-marketingПотребителите винаги са били скептични към рекламата. Вземете за пример хранителната индустрия. Големи марки хранителни стоки по цял свят са били преследвани от правителствата. Днес компаниите са обвинявани в това, че преувеличават здравословните ефекти и така объркват потребителите кое наистина е вярно.

Скептицизмът присъства винаги. Потребителите вярват един на друг много повече, отколкото вярват на марката. Това е една от причините, поради които социалните мрежи се разрастват толкова много.

Съмненията са предизвикателство за каузата. Но когато става дума за зелената кауза, в името на планетата и на вашия бизнес, продължете да я поддържате, въпреки тях. Има някои стратегии, които ще ви помогнат да се отличите като зелена компания сред всички останали и ще ви направят по-конкурентни сред зелените марки във вашия сектор.

1. Измервайте каквото сте постигнали. Най-ефективният начин да се запуши устата на критиката към екологията е като информирате хората за постигнатия напредък във вашите зелени инициативи.
2. Бъдете прозрачни като бизнес. Осигурете публичен достъп в детайли за производството ви и съдържанието на продуктите.
3. Не лавирайте. Комуникирайте зелените си цели кратко, ясно и разбираемо.
4. Спечелете подкрепата на трети страни. Включете в зелените си инициативи всички заинтересовани от бизнеса – клиентите, служителите, партньорите, медиите, местната власт. Освен това можете да си партнирате с трети страни, които правят независима оценка на екологичния живот на продуктите от други държави. Сертифицирането на продуктите ви с еко-етикети придава допълнителна достоверност в маркетинг съобщенията.

5. Промотирайте отговорно поведение. Важно е да произведете един по-зелен продукт. Но още по-важно е да намалите вредата от него в целия му жизнен цикъл, като убеждавате потребителите да го използват и изхвърлят по-отговорно. Включването на клиента в отговорната употреба е сигурен начин да спечелите доверието му и да намалите съмненията в зелените практики.

По съвети на Жаклин Отман в AdvertisingAge/manager.bg