OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Събитието бе част от програмата на Националната научно-практическа маркетингова конференция за студенти и докторанти от цялата страна

Клуб „Маркетинг“ бе учреден в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по време на Националната научно-практическа маркетингова конференция на Катедра „Маркетинг и международни икономически отношения“ към Факултета по икономически и социални науки (ФИСН).

С основаването на клуба се цели осъществяване на постоянна научна и практическа онлайн активност, която да позволи издигането на престижа на клуба извън научно-образователните структури. Ще се търсят и контакти с  различни институции и организации и с маркетингово ориентираните бизнес компании у нас, обясниха от висшето училище.

Националната научно-практическа маркетингова конференция бе под названието „Филип Котлър и маркетингът – традиции, превъплъщения, визии“, а поводът за провеждането й бе 85-годишнината на всепризнатия основоположник и лидер на съвременния маркетинг, който и на тази преклонна възраст остава автор на най-вдъхновяващите трудове с практическо приложение. Преди него учените представят анатомията на пазара. Котлър изгражда физиологията, подчерта в пленарния си доклад председателят на организационния комитет на конференцията и неин основен инициатор доц. д-р Велин Станев.

Той представи професионалния път на Филип Котлър, преплетен изцяло с развитието и възхода на маркетинга, особено предвид факта, че трудът му „Управление на маркетинга“ е основно учебно помагало почти 50 години в цял свят, както и база за формиране на учебната дисциплина по маркетинг.

Облагодетелствани сте да се развивате в една област, която съчетава най-модерните изчислителни методи и върховите технологии, каза по време на конференцията деканът на Факултета по икономически и социални науки доц. д-р Станимир Кабаиванов.

Общо 22 доклада бяха представени в рамките на форума, като организаторите отчетоха силно присъствие на възпитаници на Пловдивската алма матер и УНСС. Материалите бяха посветени на потребителското поведение,  интегрираните маркетингови комуникации, маркетинговия мениджмънт, новите маркетингови измерения. Сред представените теми бяха: „Политическият брандинг и услугата да бъдеш управляван“ на докторанта Любомир Стойчев и доц. д-р Теофана Димитрова от ФИСН. Стойчев се включи и с доклада си „Концептуален модел за управление на връзките с обществеността“.

Докторантът в ПУ „Паисий Хилендарски“ Гергана Димитрова бе подготвила темата „Интегриране на маркетинг микса впроцеса на генериране на конкурентни предимства“. С разработката „Културните различия между Изтока и Запада“ участваха Венелин Ковачев и Ива Миховска, четвъртокурсници по маркетинг в ПУ „Паисий Хилендарски“, а техният колега Митко Гръклянов представи доклада „Покупателно поведение на американския потребител“.

Докторантът Мая Дилкова-Павлова и доц. д-р Галина Младенова от ФИСН се представиха с темата „Маркетингът на взаимоотношенията: същност и предпоставки за възникване и развитие“. Студентката от IV курс на специалност „Маркетинг“ Таня Григорова участва с доклада си „Crowdfunding – начинът да се ангажира потребителското внимание още преди същинското въвеждане на продукт на пазара“.

По две теми представиха докторантите от Университета за национално и световно стопанство Росица Ненчева и Яна Данаилова. „Роля на генерираното от потребителите съдържание в маркетинга на автомобилни компании“ и „Виртуалната реалност – новото измерение в маркетинга на автомобилните компании“ бяха заглавията на докладите на Ненчева. А колегата й разгледа „Специфика на маркетинга на органични продукти“ и „Промяна на потребителското и нарастващо търсене на органични продукти“. В сходен ракурс бе и представянето на още един докторант от УНСС, Даниела Уручева – „Ценообразуване на отпадъци“.

Сред останалите доклади бяха „Модели на възприемане на креативността в рекламата“, „Маркетингови табута“, „Новите тенденции в маркетинга“, „Как Google Beacons ще промени ритейл маркетинга“, „CRM подходът в маркетинга“, „Особености и тенденции в маркетинга на услугите“, „Входящ маркетинг – новият метод за привличане на клиенти“, „Flat designs и Bitmoji“.

Текстовете на представените разработки ще бъдат включени в сборник, който ще се разпространява безплатно, обясни доц. д-р Велин Станев. Всички участници, представили доклад по време на самата конференция, ще получат специален сертификат.

Амбицията на Катедра „Маркетинг и МИО“ е Националната маркетингова конференция да прерасне в ежегоден форум с международно участие, на който студенти, докторанти и млади учени от висши училища в страната и чужбина да имат възможността да представят постигнати научни резултати, нови идеи и намерения за бъдещи съвместни проекти, подчерта доц. Станев.