d6734c2afd1ce01508d259bd11925a72_lС нетрадиционен музеен урок гимназисти от Благоевград спомнят делата на предците ни и учат история. С музеен урок на тема „Развитие на революционната идеология в Македония и Тракия през XIX в.“,  на 21 ноември 2016 г. от 14.00 ч. Регионален исторически музей – Благоевград, съвместно с Езикова гимназия „Акад. С. Корольов“ Благоевград ще отбележи 150-годишнината от първото отпечатване на в. „Македония“ под редакцията на П.Р. Славейков от 1866 г. и 120 години от Солунския конгрес на ВМОРО с приемането на първите Устав и Правилник на организацията.

Тези две юбилейни годишнини са обединени в една тема, тъй като целта на урока е да проследи и представи връзката на националноосвободителното движение в Македония след 1878 г. с предходните възрожденски процеси, обхванали българското общество в средата на XIX .

В урока ще вземат участие ученици от XII-и класове на Езиковата гимназия в града с преподавател историкът  Любка Гълъбова. Урокът ще се проведе в нетрадиционна среда, като представянето му ще премине с внесени фолклорни мотиви. Един от акцентите ще бъде развитието на идеологията  на ВМОРО в Македония, а в Тракия историческият разказ ще бъде конкретизиран върху образа на войводата и идеолог Михаил Герджиков.

Ще бъде представена и мултимедийна презентация по темата, дело на учениците, след издирени и проучени от тях снимкови материали.

Гост на събитието ще бъде краеведът  Борис Сандански, който ще запознае аудиторията с малко известни факти относно създаването на революционните комитети в Кресненския край.

Акцент по темата на урока ще бъде и представянето от уредника Елена Александрова на автентични материали от фонда на музея – оригинални фотографии на идеолозите на ВМОРО Дамян Груев, на авторите на първите програмни документи Гоце Делчев и Гьорче Петров; някои програмни документи на ВМОРО от началото на нейното изграждане, като „Правилника за четите“, както и други печатни материали и издания, след които фототипното издание на Славейковия в. „Македония“ от 1866 г.