%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0Катя Димитрова, собственик и управител на ПР агенция „Интеримидж” и председател на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА)

Какви са тенденциите в областта на корпоративната социална отговорност (КСО) у нас? В последните години ПР се развива с бурни темпове и корпоративната социална отговорност е част от процеса – като елемент от стратегическия ПР микс. Виждаме как КСО бележи ръст и се диверсифицира, т.е. инициативите стават все по-различни и креатибни. Един от фокусите напоследък е „позеленяването”. Все повече фирми провеждат зелени политики в името на по-чиста планета. Не е далеч времето, когато тези практики ще се превърнат в стандарт.
Какъв е подходът на медиите при отразяването на КСО?

Свидетели сме на български парадокс. На фона на възходящото разВитие на КСО у нас, отразяването на тези инициативи в медиите клони към нула. Сякаш върлува панически страх от корпоративна обвързаност, възпиращ традиционните издания да отразят един обективен, а и позитивен процес – правенето на добро за другите. Такова медийно поведение е против обществения интерес.

Какво място заема КСО в ПР стратегиите на Вашите клиенти?
В практиката на ПР агенция „Интеримидж” КСО програмите са тясно интегрирани в цялостната стратегия за дадена компания. Имаме клиенти, при които фокусът на ПР дейностите е изграждането на работодателска марка (employer branding), предизвикателна сфера за ПР-а в България заради влошаващата се ситуация на пазара на работна ръка, където е все по-трудно да се намери квалифициран персонал. ПР миксът с център employer branding включва КСО – като елегантен контрапункт на дейностите, осигуряващи стимули за настоящите и бъдещи служители на компанията.

Това е така, тъй като в днешния споделен свят младото поколение отдава голямо значение на благородния жест в името на обществения интерес – процес, свързан с развитието на гражданското съзнание. Всъщност ролята на КСО е в специалния начин, по който компаниите водят диалог с обществото.

Радващо е, че възможностите за КСО непрекъснато нарастват. „Интеримидж” например, наред с корпоративните си клиенти, работи и за социалнозначими кампании на Европейската комисия. Те предоставят интересна пресечна точка на обществения и корпоративния интерес. Ние подпомагаме този контакт заради опита си и с двата вида партньори.

Един пример: Кампанията на Европейската комисия за градска мобилност „Европейска седмица на мобилността” се стреми да насърчи придвижването с велосипед до работа, а наши клиенти вече развиват този модел за своите служители чрез мотивационни инструменти. Този акт е КСО, тъй като замяната на автомобила с велосипед е значима за обществото – води до по-малко задръствания и по-чист въздух в града.

Дата: 10.11.2016 16:51
Източник: сп. Ютилитис – стр. 32; 33