В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, гости на Регионалната библиотека в Ловеч ще бъдат Елисавета Цонева и дъщеря й, родственици на патрона на културната институция проф. Беню Цонев. Срещата е на 29 октомври от 15 ч.

Ловеч е родният град на проф. д-р Беню Цонев – езиковед-славист, един от създателите на българската филология, специалист по история на българския език, диалектолог и палеограф, първият съставител на опис на ръкописите в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

Основно място в научноизследователската му дейност заемат българският език и въпросите на българската литературна история и критика. Неоценими са заслугите му за отстояване чистотата и благозвучието на българския език и за опростен и демократичен правопис. В научната му биография определено място заема и дейността му като преводач от хърватски, латински, гръцки, немски, френски, руски език. По негов текст е създадена и първата туристическа песен „Песен походница” (1912).

Характерна особеност за научната дейност на Беньо Цонев е свързването на езиковото развитие с литературната и творческа дейност на видни български книжовници и писатели, включително Паисий Хилендарски, и предимно тези живели преди него, които са създатели на тъй наречената „дамаскинска книжнина“. В списанията и вестниците от началото на 20 век, и особено в списание „Български преглед“, един от редакторите на което е и той, се появяват много критични статии и рецензии по стилистика, теория на прозата и поезията, придружени от редица анализи и оценки за литературната дейност на Иван Вазов, Петко Тодоров, Тодор Влайков и други български писатели. Първото издание на Алековите пътни впечатления от Америка излиза придружено от негова бележка. През 1908 г. написва текста на туристически марш, наречен „Песен походница“.

Проф. Беню Цонев е инициатор на съставения научен комитет през 1924 г. към Ловешката колония в София за написване историята на Ловешкия край. По тоя повод обикаля Ловеч и Ловешко, изнася беседи за необходимостта от написването на такава история, среща се с местни дейци във връзка с организиране и събиране на материали. Сам изработва програмата за написването на краеведската поредица „Ловеч и Ловчанско”. От 1992 година Регионалната библиотека в Ловеч носи неговото име.