sadebna palataСъдебни репортери от десет медии подадоха жалба във Върховния административен съд (ВАС) срещу новите правила, които водят до заличаване на ключови данни в съдебните актове на същия съд.

Делото ще се води от Програма “Достъп до информация“, а жалбата е подадена от името на журналисти от БНР, БНТ, бТВ, “Дневник”, “Капитал”, “Mediapool”, “Правен свят”, Нова телевизия, “Сега” и “Съдебни репортажи”.

Дълги години сайтът на ВАС беше пример за прозрачност и лесен достъп. Той бе създаден по време на председателстването на Константин Пенчев, който сега е конституционен съдия. С новите правила на Георги Колев започна заличаване на огромен обем информация.

Вече не са достъпни имената на жалбоподателите не само на физическите лица, но се заличават и наименования на държавни органи и търговски дружества. В крайния си вид публикувана информация изглежда нелепо.

Беше спряно публикуването на документите по делата, включително и на жалбите срещу административни актове.

“Отделни текстове от наредбата (за заличаване на данните) са в противоречие с разпоредби на конституцията и Европейската конвенция за правата на човека, гарантиращи правото на всеки да търси, получава и разпространява информация. Необоснованото и широко формулирано ограничаване на съществувалата доскоро публичност на информацията, свързана с делата по описа на ВАС, представлява по същността си форма на цензура”, заявява адвокат Александър Кашъмов в жалбата до ВАС.

Той напомня, че чрез публикуване на данните по делата се е осъществявала прозрачността и отчетността на правораздаването.

Журналистите изтъкват пред ВАС как съдът в Страсбург спазва правилото за публичност на информацията: “В заглавията на делата се посочва фамилията на жалбоподателя, като заличаване се предприема само по изключение, по молба на жалбоподателя и след преценка от председателя на съда, че такава защита е необходима. А в придружаващите съдебната електронна папка документи за жалбоподателите физически лица фигурират трите имена и датата на раждане”.

Според Европейската конвенция за защита правата на човека защитата на личните данни се определя от обхвата на защитата на личния и семеен живот, т.е. няма никава нужда от заличаване на данни на институции и форми.