Централната избирателна комисия /ЦИК/ не спазва решението на Върховния административен съд /ВАС/, който отмени забраната на ЦИК интернет сайтовете и регионалните медии да получават медийни пакети за агитация на референдума на 6 ноември, предаде репортер на БГНЕС.

Скандалното решение на ЦИК беше атакувано във ВАС от Единната народна партия /ЕНП/. В жалбата се посочваше, че“с решението си ЦИК поставя под съмнение гарантираните в чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България еднакви правни условия за стопанска дейност на всички граждани и юридически лица и поставя в неравностойно положение дадени медии, само въз основа на критерий, който в 21 век е меко казано отживял“. Съдът се произнесе на 7 октомври, като прие жалбата за основателна и отмени дискриминационните изисквания, които лишаваха интернет сайтовете и регионалните медии от възможността да се възползват от тези пакети.

Медийните пакети се дават за агитация за референдума на всеки инициативен комитет или на партия/коалиция, която не получава субсидия. Дават се иза изборите за президент на партии, които издигат кандидат за държавен глава, но не получават субсидия. Те са в размер на 40 000 лева с ДДС.

На 8 октомври ЦИК излезе със следното решение:

Медийна услуга е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. За целите на настоящото решение медийни услуги са:

а) печатни медии – вестници, списания и други периодични издания;

б) обществените и търговските електронни медии – лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги.“Решението е изключително неясно и от него по никакъв начин не личи, че ЦИК се е съобразила с решението на ВАС да включи интернет сайтовете.

“Няма такава държава! ЦИК не спазват решението на ВАС! Утре, 10 октомври, пускаме от името на Единната народна партия отново жалба до ВАС срещу новото решение на ЦИК от 8 октомври!“,заяви пред БГНЕС Мария Капон.