„Душата ми плаче за теб“ е сборник с разкази, изпълнени с невероятните истории на героите. Подвластни на превратностите на времето, в което живеят, те преминават през всевъзможни изпитания. От тотални падения до прекрасни извисявания, присъщи и за повечето хора по света. Тодор Пейчев е роден в София, България на 18.11.1972 година. Шест години играе в самодейна куклена трупа към Профсъюзен дом на културата „Искър“ под ръководството на Стефанка Такева, където открива света на кукления и драматичен театър. А съприкосновението му чрез нея със студия за игрални филми „Бояна“ открива и света на анимационното и игрално кино. Тези места му дават първоначален тласък в развитието му в изкуството, силно повлиян от артистичната атмосфера, както и от свободния дух и различното мислене на творците. Завършва 23 ЕСПУ „Фредерик Жолио-Кюри“, където попада в една среда на учители и съученици, отворени към съвременния свят и бунтари спрямо ограниченията. След което завършва двугодишна професионална специализация по киноизкуство към Школа по аудио-визуални изкуства „Славал – 7“ под ръководството на Слав Едрев, където изучава: операторство за кино и телевизия, режисура за кино и телевизия, актьорство за драматичен театър, журналистика и масови комуникации, история и теория на киното и телевизията, филмов и електронен монтаж, музика и звук в киното и телевизията, сценаристика, сценография и гримьорство. Неговите преподаватели: Георги Карайорданов, Анна Петкова, Милчо Милчев, Генчо Генчев, Божидар Манов, Борис Карадимчев, Ани Атанасова и Магдалена Караманова оказват силно влияние в неговото развитие както в изкуството,book-cover така и като човек. Първата му книга е романът „По-различен ли?! Не се препоръчва“, преведен и на френски език и предлаган освен във Франция, но и в целия френскоезичен свят.