dolphins-9Учени записаха разговор между делфини и установиха, че те имат “високо развита устна реч”, приличаща на човешката. Делфините говорят с изречения, състоящи се от до пет “думи”, под формата на сонарни импулси, цъкания и подсвирквания. Те изслушват внимателно другия, преди да му отговорят.

“Това прилича на разговор между двама души”, смята ръководителят на изследването Вячеслав Рябов, цитиран от БНТ.

“В това отношение можем да предположим, че всеки импулс е фонема или дума от делфинския език”, коментира изследователят.

Той прави важното уточнение, че речта на делфините е в такава честота, че не може да бъде уловена от човешкия слух .

“Този език има всички характеристики на човешкия. Това показва високо ниво на интелигентност и съзнание. Езикът на делфините може да се смята за високоразвит, сроден на човешкия” – каза Рябов.

Изследването е направено в природния резерват Карадаг с две афали – Яша и Яна, които от 20 години живеят в басейн. Специалистите отдавна приемат, че поведението на делфините не е като на другите животни. Известно е например, че те имат индивидуално подсвиркване и съобщават нещо на останалите в стадото.