ea886ee767d20719e77a47d2a51d4906Гост: Капка Панайотова, от Центъра за независим живот

Резюме: 7 наши спортисти с увреждания заминават днес за параолимпиадата в Рио. За Златен медал на параолимпиадата българската държава ще даде 50 000 лв. Премията за такъв медал на олимпиадата е 250 000 или 5 пъти повече.  Тези оповестени преди 4 дни суми дадоха повод на един от параолимпийците ни параолимпийците – Денислав Коджабашев да напише Отворено писмо до министъра на спорта:

Уважаеми г-н Министър,

Искам да Ви благодаря, за това че четири дни преди дългоочакваното пътуване за най-големия форум за нас, Параолимпиадата в Бразилия, ни повдигате духа и настроението с обявените от Вас подигравателни премии. Обидно е да омаловажавате труда ни. Той не е пет пъти по-малък от този на “здравите” спортисти. И да Ви припомня, че в Пекин 2008 г. премиите за олимпийци и параолимпийци бяха еднакви. В Лондон 2012 г. бяха по-ниски, но не и пет пъти.Благодаря и затова, че трябваше да почакам 8 месеца, за да получа наградата си за сребърния медал от европейското първенство в размер на 3400 евро. Също така благодаря и затова, че бях отлично възнаграден за спечеления златен медал на Световните игри в Сочи с премията от 0 лева. Виждам, че ни цените високо за усилията, които полагаме и начина по който представяме България и съм Ви безкрайно благодарен….

За предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“  Капка Панайотова от Центъра за независим живот – Неправителствена, нестопанска организация на хора с увреждания, регистрирана като сдружение за извършване на общественополезна дейност, която работи за промяна на държавната политика в сферата на уврежданията в България – коментира.

Настръхвам от писмото на Денислав Коджабашев. Много малко са тези интелигентни и  толкова горди българи с увреждания. Съжалявам, че не познавам лично младежа, но действително той е човек, на когото се възхищавам в момента и настръхвам. Министър Кралев е жалък на фона  на този млад човек, полагал усилия да спортува, да представи България, че е обидно да бъде коментиран.

Не знам дали политиката към параолимпийците се мени, но ако парите са израз на нещо, то е  на отношение. Това, което се променя, като че ли , е отношението, което върви точно в обратна посока на световните тенденции.

От Министерството на младежта и спорта изпратиха писмен отговор на запитването на Хоризонт. Отговорът гласи:

Българската параолимпийска асоциация, която подготвя участието на българските спортисти с увреждания за Параолимпиадата в Рио 2016 е финансово подпомогната от Спортното м-во по две програми като финансирането е в размер на 509 500 лева. Отделно тя получава целево финансиране за Рио в размер на 230 хиляди лева.

Премиите за призови класирания от параолимпиадата са съобразени с тежестта на състезанията, конкуренцията и др. като Олимпиадата и параолимпиадата са различни състезания. Малко държави дават парични премии за призови класирания на Параолимпиадата. България е една от тези които дават най-големи премии по размер и е неусемстно да се спекулира на тема дискриминация. Премиите за призови класирания са приравнени на тези за Световни първенства в олимпийски спортове, което е признание за труда положен от спортистите с увреждания. Обявените премии са предложени от комисия с представители на БОК, Българската параолимпийска асоциация и НСА васил Левски и са съгласувани с тях.

БНР, “Преди всички”