Веселин Божков, председател на Комисията за регулиране на съобщениятаД-р Веселин Божков, Комисия за регулиране на съобщенията:
ВНИМАВАЙТЕ С ПОЛУЧАВАНЕТО НА ПОДАРЪЦИ ОТ ТЕЛЕКОМИ

Всички трябва да се интересуват за колко време, какъв е тарифният план, какъв е пакетът и най-вече какво се взима след промоцията

Роден на 20 април 1960 година в Ботевград. Доктор по икономика, специализирал в Московски държавен университет “М. В. Ломоносов” – икономически факултет, Киевски държавен университет “Т. Г. Шевченко” – икономически факултет. Завършил Университет за национално и световно стопанство, София – икономически факултет. Има специализация в Световната банка – “Пазарна икономика и финансов анализ”, завършени курсове в областта на конкурентната политика и антимонополното законодателство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие – Виена и др. Работил е като зам.-председател на Комисия за защита на конкуренцията, бил е главен одитор в отделение “Евроинтеграция и средства от Европейския съюз” на Сметна палата на Република България. Работил е и като главен експерт в Комисия за защита на конкуренцията и др. Владее английски, испански и руски.

Д-р Божков, има ли проблем с покритието на мобилните оператори в Бургаски регион?
От три – четири населени места от вашия регион ми се оплакаха от слаб сигнал, което не е нормално за 21 век, затова ще предприемем съответните действия. Само да вметна – успяхме да убедим операторите да си публикуват на интернет сайтовете електронната карта с покритието и там, където тази карта не съвпада с покритието, което беше обявено от съответните населени места, ще се направят препоръки пред операторите, да изчистят този проблем. Ако не се случи, ще се предприемат съответните административни действия.

Вие сте в Бургас и региона през август, за да направите регулярните замервания. Един от проблемите от години е трансграничното замърсяване – сега има ли го?

По закон имаме право да контролираме радиочестотния спектър за граждански нужди. Правим мониторинг и анализ на всички смущения, които възникват. Най-важното е, че от миналата година и сега не са регистрирани трансгранични смущавания на радиостанциите. Било то руски, турски, украински, румънски, които да работят на точните честоти на българските местни и национални радиа. Това го подчертавам дебело.

В момента текат конкурси за честоти по Черноморието, има ли интерес?

Да, така е, искрено се надявам по Черноморието да влязат още един – двама български оператори. Между другото, има интерес. Знам, че и местни радиа са участвали, което е хубаво. Нека да насърчим българските радиооператори да излъчват.

Жалват ли се хората при вас и от какво естество са постъпилите жалби?

За тази година броят на жалбите до 1 юли е 1643. Като разпределение 70% се отнасят за мобилните оператори, това не е учудващо. Около 40% жалби има спрямо Мобил-тел, знаете, че те станаха собственик и на „Близу”, БТК има 506 жалби, което ще рече 31%, „Теленор” е с 14 % от жалбите, „Булсатком” е с 12 жалби или 1% от общия брой на жалбите.

Сравнено с предходни години, увеличават ли се или намаляват жалбите?

Като динамика може да се каже, че има тренд на намаляване спрямо предходни години. Надявам се и тази година да бъде спазен този тренд – ежегодно с около 10% да намалява броят на жалбите.

Искам да подчертая, че жалбите не означават, че операторите са извършили нарушения. А означава, че ние трябва да извършим проверки и да направим актове за административно нарушение, ако има такова.

Какъв процент от жалбите се оказва основателен?

Обикновено поне 50 -60% от жалбите са основателни и действително има нарушения от страна на съответните оператори.

Видовете жалби?

Притеснителни са тези по отношение на по-критието, пак подчертавам. Операторите обикновено декларират покритие 99.96%, но от приемните и в други райони на страната разбирам, че не е така. Например в равнини райони това е учудващо. Ако например в Смолянско има населени места с 10 – 15 човека и с 3 души население и там няма добро покритие, то в Пловдивско има населени места с по три хиляди. Например има жалби и в град Раковски за липса на покритие. В равнинна част да нямаш покритие си е странно. Крумово, където е и летището, също има проблеми. Направили сме съответните замервания и предписания за увеличаване на покритието. Смятам да излезем с предложение защото по нашите наредби има „добро”, „много добро”и „задоволително” покритие – задоволителното да отпадне. То не отговаря на съвременните изисквания. Да ходиш и да търсиш по двора къде има покритие или на по-високо място това е нередно. За мен трябва покритието да бъде вече само „добро” и „много добро”.

Отшумяха ли проблемите с преносимостта на номерата?

Около 60 жалби имаме и за преносимост на номерата. Този проблем мисля, че го бяхме решили. Проведохме строга, санкционираща политика. В резултат на това, че започнахме да слагаме санкции от по 60 хиляди лева на абонат, който е възпрепятстван да бъде пренесен, този процес спря. Сега обаче, последно време има отново жалби.

Колко такива големи акта има написани?

Мисля, че досега девет такива акта са написани по 60 хиляди лева. -Всички сме минавали през подписване на договор с оператор, където се дават един куп листи, изписани с дребен шрифт. Как стои въпросът с новите договори на операторите?

Наша е инициативата в договорите отдолу, където потребителят трябва да се подпише, да има текст „Преди да подпишеI те, прочетените внимателно общите условия”. Накарахме ги да бъдат с едър шрифт. Там, където са важни клаузите в договора, да бъдат подчертани. Имаме и едно постижение, което го няма и в другите европейски страни: в седемдневен срок след подписването на договора, ако не си доволен, имаш право да го развалиш.

Предполагам, че гражданите се жалват и от високи сметки.

Да, в някои случаи има и сторнирани суми, което прави чест, но има и такива, които вероятно без знанието на възрастния човек, внуче или някой друг в действителност е направил разхода и нашата проверка установява, че са активирани услуги с добавена стойност – вие се сещате за какви услуги става дума.

В крайграничните райони се оплакват, че се активира често роуминг?

Когато силата на сигнала на българските оператори е по-слаба, автоматично се прехвърля на чужд, тук в случая става дума за турски. Затова ние съветваме потребителите да минат на ръчен режим, за да не се плащат международни сметки. Или поне да не се приемат разговорите и да не се прави пренос на данни, което драстично ще увеличи сметките.

Получаването на есемес обаждания с търговска цел също са обект на жалби, предполагам?

Определено, ние изискахме при получаването на есемес винаги да бъде посочено лицето, адресът, на който да могат потребителите да се откажат от тази услуга, защото обикновено човек автоматично казва „ок” и започват да му текат едни съобщения, от които трудно може да се отърве. Отделно, че се начислява в повечето случаи услуга с добавена стойност.

Можете ли да посочите нелоялни търговски практики?

Преди дни ми дадоха два конкретни случая: ние, като конкретен абонат, ви каним да получите някакъв подарък – крайно устройство – и съответно подпишете тука. Естествено, потребителят не вижда, че му дават нов договор. Въпреки тези реквизити, които от КРС сме вкарали. В един момент уж човекът получава подарък, а се оказва, че въпросният подарък е с плюс един договор, който вече не е да кажем 13.99, а е 36.00 лева.

Затова апелираме към гражданите – внимавайте с получаването на подаръци. Много хора се опариха през 2016 от различни промоции, затова променихме и общите условия. Практика бе да се дава промоцията без да се казва кога започва и кога свършва. Искам хората да знаят: една промоция е обикновено три месеца. Максималният размер на промоцията е 6 месеца. Това са европейските практики. Всички трябва да се интересуват кога се получава промоцията за колко време, какъв е тарифният план, какъв е пакетът и най-вече какво се получава след промоцията. Задължихме операторите да дават ясни отговори на тези въпроси. Но хората трябва да знаят и да си търсят правата в този аспект.

 Дата: 30.08.2016 13:49
Източник: Черноморски фар – стр. 11
Автор: Дона МИТЕВА