Президентът и основател на Нов български университет (НБУ) професор Богдан Богданов е починал, съобщиха от висшето учебно заведение в петък. Класически филолог, той дълги години преподаваше история на старогръцката култура и литература в Софийския университет “Св. Климент Охридски“.

Негов превод прави достъпни за българската аудитория редица старогръцки автори. Сред публикациите с негово участие се откроява четиритомното издание на “Диалози“ на Платон, преводите на “Характери“ на Теофраст, “Дафнис и Хлоя“ на Лонг, “Животът на Александър Македонски“ на Псевдо-Калистен, “Към себе си“ на Марк Аврелий, „Диатриби“ на Епиктет.

Автор е на книгите “От Омир до Еврипид“, “Омировият епос“, “Литературата на елинизма“, “Мит и литература“, “Романът – античен и съвременен“, “История на старогръцката култура“, “Орфей и древната митология на Балканите“, “Старогръцката литература“, “Промяната в живота и текста“, “Европа – разбирана и правена“, “Отделно и заедно“, “Университетът – особен свят на свобода“, “Минало и съвременност“, “Разказ, време и реалност в старогръцката литература“, “Текст, говорене и разбиране“.

Има и редица публикувани книги в други държави – “Modelos de realidad” в Испания, “Reading and Its Functioning“ в Германия и издадената във Франция “Penser et construire L’Europe“.

Последната книга, която професор Богдан Богданов остави, е “Думи, значения, понятия и неща“, посочват от НБУ.

Носител е на ордена Grand-Croix de l’Ordre de Phenix, Gre`ce, за дейността си като посланик на България в Гърция и наградата „Христо Г. Данов” за хуманитаристика.

Основател е на форумите за литература, образование и гражданско общество вwww.bogdanbogdanov.net и водещ на най-значимите семинари в Нов български университет.